مجله آلامتو

تعبیر خواب کنجد

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن کنجد در خواب چیست؟

تعبیر کنجد
دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی بیش از رزق و روزی همیشگی است.
اگر در خواب ببینید نانی می خورید که بر آن کنجد پاشیده اند یا آن را با کنجد پخته اند چیزی بیشتر از حقوق و در آمد مستمر نصیب شما می شود.
اگر در خواب ببینید که از کنجد روغن می گیرید لب و لباب و بهره مالی نصیب شما می شود. این مالی است که تحصیل آن به زحمت ممکن است ولی چون به دست آوردید هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی آورد.

تعبیر خواب «کنجد» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کنجد» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید