مجله آلامتو

تعبیر خواب چوگان

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن چوگان در خواب چیست؟

تعبیر چوگان
چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر شدن.
اگر ببینید که خودتان سوار بر اسب هستید و چوگان بازی می کنید موقعیت خوبی دارید که اگر در حفظ آن نکوشید گرفتار پشیمانی می شوید.
اگر دیگری بازی می کند و شما تماشاگر هستید احتمال تزلزل و خطر هست.
اگر گویی که زده شده پیش پای شما بیفتد خوب است ولی اگر گویی بزنید که از شما دور شود و ببینید خوب نیست.
اگر گوی را گرفتید مسئولیتی متوجه شما می شود. چنانچه قاضی هستید رای مهمی باید صادر کنید؛ کاسب هستید باید ریسک کنید و سرمایه را به خطر بیاندازید و اگر دختر هستید باید اتخاب کنید.
اگر به دنبال گوی بروید و بتازید تحولی در زندگیتان پدید می آید.
به هر حال دیدن چوگان و گوی چه خود بازیگر باشید و چه تماشاچی نشان از آشفتگی و پریشانی کارهاست.

تعبیر خواب «چوگان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چوگان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید