تعبیر خواب قطع شدن پا

دیدن قطع شدن پا در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قطع شدن پا در خواب چیست؟

تعبیر خواب قطع شدن پا

تعبیر خواب قطع شدن پا

قطع شدن پا در خواب نشان دهنده طلاق و جدایی زن و مرد عاشق است. کینه توزی حسادت و یا چشم رو هم چشمی معنی اصلی قطع شدن پا در خواب است. در ادامه این مطلب از آلامتو تعبیر خواب قطع شدن پا را بخوانید.


تعبیر خواب قطع شدن پا امام صادق

به تعبیر امام صادق(ع): اگر در خواب ببینی که یک و یا دوپا و یا قسمیت از زانوی خود را از دست داده ای معنی خواب تو این است که مال و ثروتی حرام هر چند که کم وارد زندگی تو شده است. توجه داشته باشید که این خواب هشداری برای ما است که این پول حرام باعث از بین رفتن برکت از زندگی تو می شود. اگر کسی در خواب دید که پای او در بند است اگر خوب است در خوبی پایدار و اگر بد است در بدی پایدار می ماند. دیدن پا در خواب هفت معنی دارد. معنی اول دیدن پا در خواب عیش و خوشگذرانی است. معنی دوم دیدن پا در خواب اشاره به طول عمر دارد. معنی سوم دیدن پا در خواب نشانه تلاش و سعی کردن است. معنی چهارم دیدن پا در خواب اشاره به طلب مال دارد. معنی پنجم دیدن پا در خواب قوت و توانایی است. معنی ششم دیدن پا در خواب اشاره به سفر دارد. معنی هفتم دیدن پا در خواب زن است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کفش، دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب قطع شدن پا امام صادق


تعبیر خواب قطع شدن پا از زانو

به تعبیر اسماعیل بن اشعث: اگر در خواب دیدید که انگشت پای شما آسیب دیده است و شما را در راه رفتن ناتوان کرده است معنی خواب این است که اموالن را ازدست می دهی و دچار ناراحتی شدیدی می شوی.


تعبیر خواب قطع شدن پا از مچ

به تعبیر خالد اصفهانی: اگر در خواب ببینی که پایت شکسته است معنی خواب تو این است که ضرر می بینی.


تعبیر خواب قطع شدن پا فرزند

به تعبیر لبلا برات: اگر در خواب دیدید که پای شما خیلی بزرگتر از حالت واقعی است معنی خواب این است که به زودی ملک می خرید. اگر در خواب دیدید که پای شما خیلی لاغرتر از حالت طبیعی خود است معنی خواب این است که کارهای سختی روبروی شما قرار دارد. اگر در خواب دیدید که پای شما شکسته است معنی خواب این است که اتفاقات بدی قرا است اتفاق بیفتد. اگر کسی که شاغل است در خواب ببیند که پایش فلج و ناتوان است معنی خواب این است که در کار و شغلش مشکل پدید می اید و این مشکل ربطی به زندگی خانوادگی او ندارد. اگر در خواب دیدید که پای شما فلج شده است معنی خواب این است که باید بیش از پیش مراقب خود باشید و این خواب بیشتر یک هشدار برای شما است.

به تعبیر ابن سیرین: اگر شخص خواب بیننده مرد متاهل باشد یکی از فرزندان پسرش در اثر حادثه ای دچار خسارت جسمی خواهد شد، و چنان چه مجرد باشد به نشانه ی این باشد در یکی از مهمترین اهداف زندگی اش مانند ازدواج ،ایجاد کار یا خواستگاری رفتن دچار شکست بزرگی خواهد شد و یک دوره ی گذرا را محزون و افسرده خواهد شد،شیخ طوسی نوشته اند بدبیاری بدشانسی تجربه کردن شکست های مختلف و پی در پی تعبیر خواب قطع شدن پاها می باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب لاغر شدن خود یا دیگران، خواهر و برادر یا صورت چیست؟

تعبیر خواب قطع شدن پا برادر


تعبیر خواب قطع شدن پا برادر

به تعبیر آنلی بیتون: اگر در خواب خود پا ببینید معنی خواب شما سلامتی و عاقبت به خیر شدن است. اگر در خواب پای کوچک ببینید معنی خواب شما این است که دچار تنگدستی می شوید. اگر در خواب خود پای زخمی ببینید معنی خواب این است که به شما غم و رنج می رسد.


تعبیر خواب قطع شدن پا چپ

محققان تفسیر اظهار داشته اند كه دیدن بریدگی پا در خواب نشانه های امیدواركننده ای برای خواب بیننده به همراه ندارد
گویی یک مرد متاهل در خواب می بیند پای چپ خود را بریده است ، این نشان دهنده از دست دادن بخشی از پول او است
همچنین ، قطع پا در خواب ممکن است نشانگر قرار گرفتن در برابر مصیبت یا جدایی و جدایی از همسر باشد.


تعبیر خواب قطع شدن پا ابن سیرین

به تعبیر ابن سیرین: اگر فردی در خواب ببیند که پایش به دلیل حادثه ای قطع شده یا فردی پای وی را به خاطر دشمنی یا به صورت غیر عمد قطع کرده است بیانگر این می باشد که حادثه ای وحشتناک پسری جوان را در که اقوام آن ها است تهدید می نماید همچنین ممکن است خطری بزرگ در انتظار بیننده رویا باشد. اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که پای راست خود را از دست می دهد و خون زیادی را در عالم رویا مشاهده کند نشانه مرگ و غم از دست دادن عزیزی است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه شکست های سختی مالی و جانی باشد. اگر زنی در عالم رویا ببیند که پای همسرش قطع شده است نشانه خیانت و بی وفایی می باشد که از همسرش در آینده ای نزدیک مشاهده می کند که به خاطر آن با یکدیگر کشمش و دعوا می کنند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب جن، نشانه و معنای واقعی دیدن جن در خواب چیست؟

تعبیر خواب قطع شدن پا ابن سیرین


تعبیر خواب قطع شدن پا دیگران

به تعبیر ابن سیرین :اگر شخصی ببیند تعداد زیادی پاهای قطع شده را بطور یکجا مشاهده میکند به نشانه ی خطری است که شهر و دیار صاحب رویا را تهدید میکند این خطر می تواند زلزله سیل و بلایای طبیعی باشد


تعبیر خواب قطع شدن پای همسر

ابن سیرین می گوید: اگر زنی ببیند که پای همسرش قطع می شود به نشانه ی خیانت و یا بی وفایی است که از همسرش در اینده ی نزدیک مشاهد میکند که به خاطر آن بایکدیگر دعوا و کشمکش دارند اگر مردی ببیند که پاهای همسرش قطع شده اند یا ایشان روی ویلچر نشسته اند به نشانه ی راز مهم و بزرگی است که همسرش از او مدت هاست مخفی نگاه داشته است و هیچ تمایلی ندارد تا خانواده اش از این راز باخبر شوند.

☺ تعبیر خواب «قطع شدن پا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قطع شدن پا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید