تعبیر خواب سقز جویدن

دیدن سقز جویدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سقز جویدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب جویدن سقز

سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز باشد چرا که خستگی آرواره ها را موجب می گردد. یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز همین حال را دارد. سودی عاید گوینده نمی کند و زیان نیز می آورد.

چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت؛ لاف می زنید.

اگر دیدید در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز و آدامس جویدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زیان شما می شود.

چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می دهد موردی پیش می آید که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند.

اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد.

خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است. دادن آن نیز تحریک و دعوت به دروغ گویی و لاف زدن است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آدامس جویدن | فواید آدامس جویدن

☺ تعبیر خواب «سقز جویدن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سقز جویدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید