تعبیر خواب یخ

دیدن یخ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن یخ در خواب چیست؟

یخ ice

تعبیر خواب یخ منوچهر مطیعی

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.

اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید.

آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.


تعبیرخواب یخ ابراهیم کرمانی

تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد.


تعبیر دیدن یخ در خواب از مغربی

تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است.

اگر در تابستان به جمع آوری یخ می‌پردازی، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می‌کنی.


تعبیر خواب یخ از محمد ابن سیرین

تعبیرخواب یخ غم و غصه است (مخصوصاً در سرما)

اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.


تعبیر خواب خوردن یخ به روایت لیلا برایت

تعبیر خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است. اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید.


تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می‌کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
  • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می‌ورزند.
  • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می‌کنید، نشانه آن است که در شادی‌های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می‌دهد.
  • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
  • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

یخ در خواب بر سه وجه است:

  1. یخ: ناراحتی
  2. شکستن یخ: ترس بی‌مورد
  3. روی یخ سر خوردن: تصادف

تعبیر خواب «یخ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «یخ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید