تعبیر خواب فیله

دیدن فیله در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن فیله در خواب چیست؟

تعبیر فیله
فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن؛ در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است.
نوشته اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حلال که به دست بیننده خواب می رسد و یا پولی است غیر منتظره که دریافت و تحصیل آن ناگهانی است و این پول شاید به همین علت آسان هزینه می شود و به هدر می رود.
برخی از معبران نوشته اند فیله مال پنهان است؛ مثل پولی که کسی پنهان کرده و بعد آن را فراموش کرده باشد و بیننده خواب تصادفی آن را بیابد.
ابن سیرین نوشته دلیل مال نهانی است که بیابد و هزینه کند و اگر ببیند که گوشت فیله پخته می خورد مالی را که خود نهان کرده می یابد و به هدر می دهد.
دسته ای دیگر از معبران معتقدند که فیله در خواب فرزند است آن هم فرزند عزیز و یکی یکدانه و چنانچه کسی فرزند نداشته باشد صاحب فرزند می شود که آن فرزند نزد او بسیار عزیز خواهد بود.

تعبیر خواب «فیله» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «فیله» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید