تعبیر خواب فنچ (فینچ)

دیدن فنچ (فینچ) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن فنچ (فینچ) در خواب چیست؟

تعبیر فنچ
فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره اش می نویسند باید متفاوت باشد.
معبران سنتی و کهن درباره فنچ چیزی ننوشته اند چون آن را نمی شناخته اند.
اگر در خواب ببینیم که یک یا چند فنچ در قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا و غیر مفید برخورد خواهیم داشت.
فنچ ضمنا همسایه ای است پرگو و وراج.
اگر در خواب ببیند که یک فنچ وارد خانه شما شده از یک نفر غریب و بیگانه سود می برید.
اگر دیدید فنچی داشته اید که رفته یا مرده دوستی را از دست می دهید.
اگر دیدید تعدادی فنچ روی سیم برق یا تلفن به طرف خانه شما نشسته اند مردم درباره شما حرف خواهند زد ولی اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد نزد شما از دیگران بد می گویند.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب سهره

☺ تعبیر خواب «فنچ (فینچ)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «فنچ (فینچ)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید