تعبیر خواب باز شکاری

دیدن باز شکاری در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن باز شکاری در خواب چیست؟

تعبیر دیدن باز شکاری

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است.

دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است از امام صادق _ ع _ نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند و رنج و الم پدید می آورد.

اگر ببینید که باز ی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر دست یا شانه شما می نشیند نشانی از پیروزی شما است در کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود.

اگر باز ی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان آن می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید.

چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر مالی تهی دست می شوید.

اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد.

ابن سیرین می گوید اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک پسر می شود، پسری هوشمند و خوبروی.

فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوها است. برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است.

اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود. اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد. یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید، یا با همسرتان متارکه می کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید. از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد.

☺ تعبیر خواب «باز شکاری» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «باز شکاری» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


10 دیدگاه

 1. مرجلن

  با سلام
  خواب دیدم پسرکوچکم بازی رو گرفته و در قعس گذاشته و باز خودش رو به هر جاییزد تا فرار کنه و در توری گیرکرده و من درش اوردم و پروازش دادم رفت
  در خواب احساس میکردم که باز ماده است و بچه داردو همچنین طوسی رنگ بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب باز شکاری این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما به ناخواسته چیزی از زحمت ایشان را در اینده ممکن است از بین ببرید و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. طاهر

  سلام .
  من تو خواب یه باز سفیدو در حال سقوط کردن دیدم که تلاش میکرد سقوط نکنه
  و با منقار اش به زمین خورد و همه اونو دمبال میکرد تا به دست اش بیاره ولی اونو داداشم برداشت
  زنده بود ولی حال
  چند تخم هم تو چنگال اش بود
  بردمش خونه که از خواب پریدم بعد اذان صبح بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و نشان از پیروزی باشد که باید ان را به دست بیاورید و بسیار هم سخت خواهد بود.
   سربلند و یپروز باشید

 3. داود حسنی

  بازی را از زمین گرفتم که خیلی وحشی بود به شدت گاز میگرفت وچنگ میانداخت بخود گفتم که رامت میکنم برای خودم .از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اهلی کردن باز می تواند نشانه ای از پیروزی بزرگ برای بیننده ی خواب باشد و از این رو این خواب برای شما خیر است و از جانب آن باید خوشحال باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. م

  باسلام دوباز درخواب دیدم که مردی یکی از بازها رو بمن داد ولی باز پرواز کرد که من با تلاشی نچندان زیاد وقتی باز درحال شکار پرنده ای کوچ بود گرفتم ودادم که به بند کنند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است ودر تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشان از رسیدن به کامروایی باشد و از طرفی برای شما به این منظور تعبیر می شود که شما در اینده ممکن است اسبابی برای رسیدن به کامروایی داشته باشید که باید بسیار نسبت به حفظ ان اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. احمدی

  سلام پرنده ای را از دور دیدم که بزرگ بود و قوی و جنگنده، همچون عقاب و یا شاید باز، اما سفید رنگ، که دوبار در آسمان پرواز کرد و دومرتبه قصد حمله به خواهرم را پیدا کرد انگار چیزی در دست او بود که قصد داشت آن را بگیر، شاید یک تلفن، من توان حرکت و صدای صحبت نداشتم که او را کمک کنم، این خواب را دقیقا سر اذان صبح دیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب باز امده است که خیر است و مخصوصا اگر سفید باشد ودر این خواب هم برای شما به این صورت می تواند باشد که ایشان را مرادی حاصل خواهد شد که در این جا به شکل حمله نمایش داده شده است اما برای ایشان خیر است و توفیق اجباری نصیب ایشان خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید