تعبیر خواب غرق شدن

دیدن غرق شدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن غرق شدن در خواب چیست؟

غرق شدن Drown

دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

حضرت امام جعفر صادق درباره تعبیر عرق شدگی فرماید:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

 1. مال بسیار.
 2. بخت واقبال درکارها.
 3. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 4. منفعت.

جابرمغربی در مورد غرق شدن گوید:

 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر غرق شدن:

 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

آنلی بیتون در خصوص غرق شدن می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

غرق شدن در استخر pool-Drown

غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود

غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

غرق شدن در رودخانه

محمد بن سیرین: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

☺ تعبیر خواب «غرق شدن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «غرق شدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


47 دیدگاه

 1. ستاره

  سلام وقتتون بخیر …بی زحمت این خواب رو تعبیر کنید برای من دو روزه استرس خواب نمیذاره بخوابم…..بخواب دیدم سیل اومده تا نصف ساختمونا اب بود ماشینا رو میبردمن پیاده بودم خواستم برم تو ماشین خودمو شوهرم بشینم نبود نگا کردم دیدم ماشین خانوادمو اب برد غرق شدن بیشتر این بود ک مامانم صددر صد میدونستم تو ماشینه با این وجود باز داشتم تلاش میکردم خودمو نجات بدم داشتم تو آب خفع میشدم ک یهو یه ماشینی آب آورده بود همین ک خواست بیاد روم ک برم زیر آب کامل از ترش وحشت زیاد از خواب پریدم

 2. فرشته

  سلام
  روزتون بخیر
  خواب دیدم توی شهر سیل اومده و آدما همه به شکلی مرتب و منظم و صاف کنار هم زیر آب زلاااال و شفاف قرار گرفته و همگی مرده
  یه عده هم فرار میکردن
  من و یه دوست که نمیشناختمش داشتیم فرار میکردیم ولی از آب هایی که کوتاه و کوچیک بودن و اینکه انگار جهت هایی که ما انتخاب میکردیم میانبر و خلاف جهت بقیه بود

  در نهایت رسیدیم به یه کوچه که آبی توش جمع نبود یه پنجره انتهای کوچه بود بازش کردم و پشتش مثل یه بوستان گل و زیبا بود که سیل نبود اونجا و من با خوشحالی به دوستم نشونش میدادم که یعنی راه نجات برامون باز شده

 3. حسین

  چرا به خواب های دیگران میگید خیر نیست؟
  همه اش رو به خیر بگیرید. مگه شما خدا هستید….

 4. ایمان

  سلام خواب دیدم مادرم در استخری داره شنا میکنه یهو غرق شد من با لباس و پدرم بدون لباس پریدیم و مادرم رو از استخر بیرون کشیدیم که انگار مرده بود تقلا کردم و کل آب را بیرون آوردم از طریق دهانش و بعد تنفس مصنوعی بهش دادم تا برگشت به حالت عادی

 5. امید امیری

  سلام خواب دیدم در اتوبوسی بودیم که وارد آب رود خانه شد که خدا رو شکر خومو نجات دادم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند این خواب به این معنا باشد که شما مسیری را پیش گرفته اید که برایتان خیر نیست و با کسانی هستید که ممکن است باعث ضرر رسیدن به شما شوند.
   سربلند و پیروز باشید

 6. محمدذکریا

  باسلام.خواب دیدم دخترم که ۸سال داره تورودخونه ای که از زیر روستایمان رد میشه دخترم رو آب میبره ومن هم که داخل آب پایین‌تر ازدخترم توی اب کم عمقی ایستاده بودم وقتی دیدم جریان آب داره دخترمو میبره حرکت کردم با داد و فریاد که نجاتش بدم وقتی به یک متری دخترم رسیدم سرعت آب خیلی زیاد بود وکم عمق وکمی پایین‌ترعمق آب خیلی زیاد وامواج شدید وبزرگی داشت وخودم ودختر م رو جریان آب برد به آبی که مواج بود وعمق زیادی داشت با مشقت زیاد بین امواج خودمو. به دخترم رسوندم درحالی که داشت غرق میشد بایه دست بغلش کردم وبا دست دیگه به طرف ساحل رودخونه شنا کردم تقریبن یکی دو متر مونده که برسیم به ساحل ونجات پیدا کنیم آب ما رو کشیدبه عقب وبجای قبلی وسط امواج برگردوند۲بارتانزدیک ساحل اومدیم واب ما رو به عقب برمیگردوندتااینکه بارسوم باتلاش زیاددرحالی که داشتم ذکرمی گفتم واز خداکمک میخواستم تونستم خودم ودخترمو نجات بدم وبه ساحل وبیرون آب درخشکی برسونم.وقتی که دخترم رو نجات داده بودم ودرخشکی لب ساحل بغلم بود گذاشتم زمین بیهوش بود وفک کردم مرده دستامو گذاشتم رو سینه اش وچند بارسینه اش رو فشار دادم،یه دفعه دیدم اب از دهنش با فشاربه بیرون پرت شدوچشماشو باز کرد ومن خیلی خوشحال شدم.تعبیرش رو لطف کنید بهم بگید .باتشکر

 7. نعمت الله دکیا

  باسلام.خواب دیدم دخترم که ۸سال داره تورودخونه ای که از زیر روستایمان رد میشه دخترم رو آب میبره ومن هم که داخل آب پایین‌تر ازدخترم توی اب کم عمقی ایستاده بودم وقتی دیدم جریان آب داره دخترمو میبره حرکت کردم با داد و فریاد که نجاتش بدم وقتی به یک متری دخترم رسیدم سرعت آب خیلی زیاد بود وکم عمق وکمی پایین‌ترعمق آب خیلی زیاد وامواج شدید وبزرگی داشت وخودم ودختر م رو جریان آب برد به آبی که مواج بود وعمق زیادی داشت با مشقت زیاد بین امواج خودمو. به دخترم رسوندم درحالی که داشت غرق میشد بایه دست بغلش کردم وبه طرف ساحل رودخونه شنا کردم تقریبن یکی دو متر مونده که برسیم به ساحل ونجات پیدا کنیم آب ما رو کشیدبه عقب وبجای قبلی وسط امواج برگردوند۲بارتانزدیک ساحل اومدیم واب ما رو به عقب برمیگردوندتااینکه بارسوم باتلاش زیاددرحالی که داشتم ذکرمی گفتم واز خداکمک میخواستم تونستم خودم ودخترمو نجات بدم وبه ساحل وبیرون آب برسونم.وقتی که دخترم رو نجات داده بودم لب ساحل بغلم بود گذاشتم زمین بیهوش بود وفک کردم مرده دستامو گذاشتم رو سینه وچند بارسینه اش رو فشار دادم،یه دفعه دیدم چشماشو باز کرد ومن خیلی خوشحال شدم.تعبیرش رو لطف کنید بهم بگید .باتشکر

 8. علی عماد

  سلام مادر من خواب دیده ک بنده در حال غرق شدن در سیل هستم و ایشان و خواهرم برای نجات بنده تقلا میکنند
  تعبیر چیست؟!
  سپاسگزارم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب غرق شدن به خیر نیامده است و از این رو ممکن است نشان از ان باشد که ایشان به مشکلی دچار شوند که باید صدقه ای دهید و بسیار در رفتارهایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. آیدا

  سلام دیروقت بود من خونه دوستم موندموشوهرم برگشت خونه . هر دوتامون داخل یک کوچه خونمونه شوهرم می‌خوابه وخواب میبینم که توکوچه سیل اومده واگه من بخوام بیام خونه سیل منو با خودش می‌بره به نظرتون تعبیرش چیه ممنون میشم …..

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب می تواند برای شما نشانی از ان باشد که باید بسیار به زندگی خود اهمیت دهید که خدای ناکرده در اینده مشکلی غیر قابل حل برای شما پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. بهنام

  سلام من خوا دیدم سیل از کنار رودخانه ای شروع به آمدن کرد و من و مادرم توانستیم فرار کنیم ولی برادر بزرگترم رو سیل غرق کرد ولی مردم توانستن برادرم رو نجات بدن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اصلا بر اساس تعبیر خواب خوابی خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که در اینده برای تمام شما مشکلی به وجود اید که شما به راحتی از ان دور شوید اما ایشان را سختی در مسیر باشد تا بتوانند از ان مشکل رها شوند.
   سربنلد و پیروز باشید

 11. شاهین

  دیدم در خواب با ماشین از رودخانه رد میشدم به دفعه سیل میومد منو با مامان میبرد ولی فرار میکردیم از ماشین از سیل بعدا که سیل بند میومد میرفتم ماشین رو پیدا میکردم می‌گفتیم که خدارو شکر چیزی به ماشین نشده یعنی نشده بود نظرتون رو لطف کنید بگید مرسی

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از جهاتی خیر است و از جهاتی هم نه و می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده نزدیک احتمالا دچار مشکلی خواهید شد که برای شما قابل رفع است و از این رو نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. علیرضا

  با سلام من خواب دیدم با خواهر و برادرم از جاده ی روستایی که آسفالت بود میخواستیم رد بشیم ولی جاده تا ته خراب شده بود و فقط گل و لای بود ما مسیر رو ادامه دادیم به یک جایی رسیدیم که جاده خیلی کوچیک بود وقتی ماشین روبرو میخواست بیاد باید وایمیستادی.ماشین ما گیر کرد ما تلاش میکردیم ماشین رو به گوشه جاده ببریم تا بقیه بتونن رد بشن در همون حین من لیز خوردم و قدرت آب به اندازه ای بود که من رو پرت کرد هوا ناگهان از خواب پریدم.تعبیرش چی میتونه باشه؟ممنونم از شما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب یا یک کابوس بوده است و یا اینکه خبر از اتفاقی در اینده برای شما می دهد که ممکن است در مسیر زندگیتان دچار مشکلی شوید و باید از این جهت بسیار هوشیار باشید و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. مجتبی

  سلام من خواب دیدم سیل خیلی زیاده و خطرناک و خیلی گل آلود هم است من میوفتم توش ولی اصلن نمی‌ترسم و خودمو یجوری میکشم بیرون بعد چند دقیقه میتونین برام تعبیر کنین ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است و می تواند نشان از ان باشد که در اینده نه چندان دور برای شما مشکلی پیش اید که به راحتی ان را حل کنید و ان را سنگ محک خود بدانید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. ناشناس

  سلام
  من خواب دیدم که پسرخاله ام که حدودا 3 سال اش است در استخری که آبش شفاف است غرق شده و من هم رفتم کمکش کنم از آب بیارمش بیرون ولی هرچقدر میکشیدم بالا اصلا بالا نمی‌آمد (اصلا هم تقلا نمی‌کرد و هیچگونه علائم هوشیاری نداشت)
  تعبیر خواب من چیه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر غرق شدن است و تعبیر به خوبی ندارد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. نازنین

  سلام
  من خواب دیدم که خواهرم در حال غرق شدن در استخر است من به کمک او می روم غرق نجات او را نجات میدهد ولی خودم زیر آب می مانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن عمر است که مشکلی به شما خواهد رسید که نیک نیست و باید مراقب خود باشید و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. مینا

  سلام دیدم روی یک بلندی ایستادم و درپایینتر اون بلندی اب صاف بالا میاد و داییم غرق میشه و من دارم فیلم میگیرم تعبیرش چیزمیتونه باشه ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که برای شما خیر است و نشان بر پیشرفت در روند زندگیتان است و اینکه دایتان مشکلی برایش پیش می‌آید که نیک نیست و باید مراقب باشد و در مورد او بی تفاوت نباشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 17. سپهر

  شخصی من و دوستم را در خواب دیده است: که سیل می آید و من و دوستم را می برد, سیل آب شفافی داشته است و بدن ما در زیر آب مشخص بوده است. من در عمق کمتر و دوستم در عمق بیشتر آب بوده. همکاران برای نجات ما با قایق اقدام میکنند و بدن هر دو ما رو از آب خارج میکنند ولی من فوت کرده بودم و دوستم به هوش می آید.

  ممنونم از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است بستگی به شرایط بیننده ی خواب دارای تعبیر و یا بدون تعیبر باشد و ممکن است ایشان در ناخوداگاه خود شما را فرد بهتری نسبت به دوستتان بداند و از این رو این خواب را دیده است.
   اما اگر هم بخواهیم ان را تعبیر کنیم باید بدانید که این خواب برای شما به این تعبیر خواهد بود که شما و ان دوستتان را در اینده مشکلی پیش خواهد امد که ممکن است برای شما سخت باشد اما باید بدانید که در اینده طول عمری عاید شما خواهد شد.

 18. ک

  سلام
  من خواب دیدم یه جایی پر از آب بود. دریا یا دریاچه نبود یه جایی که آب خیلی عمق زیادی داشت و خیلی هم گل آلود بود
  من داشتم غرق میشدم ولی در نهایت و آب منو اورد بالا و غرق نشدم
  ای تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این صورت می تواند باشد که شما در کاری و شغلی دنیوی که خیر هم نیست به شدت غرق خواهید شد و این موضوع برای شما خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید اما در پایان خواب شما امده است که از این ورطه رها خواهید شد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلندو پیروز باشید

 19. Saeed

  سلام من خواب دیدم که در یک دریا بودم و سیلاب عظیمی بود که ارتفاع موج های اون خیلی زیاد بود و تا ارتفاع زیادی بالا رفته بود و برای نجات از بادکنک برای بالا رفتن استفاده میکردیم،ولب در نهایت تاثیری نداشت و نمیشد،غرق نشدیم در نهایت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در اینده مشکلات بزرگی و عظیمی را خواهید دید اما سریع رفع خواهد شد و اینکه برای حل انها در فکر راه حل هستید . برای رفع بلا صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 20. ناشناس

  سلام من خواب دیدم بابام تو حیاط خونه نشسته بعد 1مار معمولی رنگ طوسی پاشو نیش زد تو خیابون درگیر پیدا کردن اورژانس بودم که یهو صحنه عوض شد و دیدم با تمام بستگان نزدیک کل فامیلها و خانواده تو یه رودخونه بزرگ اومدیم 13بدر که که من رفتم بالای درخت بادوم بادوم بچینم یهو دیدم هیچ کس نیست و چند لحظه بعدش سیل عظیم و بزرگی اومد و ادمارو با خودش داره میبره ولی هیچ اثری از حتی 1اشنا نیست اب به من نرسید بعدش از خو اب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مار نشان بر دشمن است که به پدرتان آسیب می‌رساند و چیدن بادام خیر است و مالی که زود از دست می‌رود و جمع نمی‌شود و سیل نشان بر ویرانی دارد که خیر نیست و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. اتابک

  سلام. خواب دیدم سیل آمد و تعداد زیادی از اقوام و کسانی که میشناختم غرق شدند و من و پدرم برای اونها عزاداری میکردیم. روز بعد مردم زیادی جمع شدند و همه برای از دست رفتگان گریه میکردند. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ویرانی دارد که اطرافیانتان را در بر خواهد گرفت و در پی آن قومی از شما عزا دار خواهند شد و اینکه صدقه بدهید و تا انشالله رفع بلا شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 22. فریان

  سلام خواب دیدم برادر کوچکم در استخر خانگی در حال فائق سواری است قایق چوبی و سفید رنگ بود، برادر غرق میشود و من زاری و شئون میکنم از همه طلب کمک میکنم تا روزها منتظر جسد برادر بودم ولی خبری نشد، رفتم دنبال خرید لباس مشکی لباس مشکی دیدم پسندیدم یهو از خ. آب پریدم، لطفا بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب خواب خوبی نیست و باید بسیار اگاه باشید زیرا بر اساس تعابیر خواب این خواب اشاره ای به بلایی برای شما دارد و باید بسیار نسبت به ایشان و خودتان اگاه باشید و حتما صدقه دهید و در اعمالتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. Mehri

  سلام،خواب دیدم دخترم رفته شنا ،احساس می کردم رودخونه رفته ، اونجا به مشکل خورده و نتونسته خودش رو نجات بده و غرق شده و مرده، و خبرش رو برام اوردن ،در اون لحظه از ناراحتی زیاد سرم رو به آسمون بردم و بلند از ته دل خدا رو صدا زدم ،توی خواب احساس کردم دارم خواب میبینم و از خدا می خواستم که این خواب بوده باشه ، که بیدار شدم .ممنون میشم که تعبیر ش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب درگفته ی معبران به چند شکل تعبیر شده است و میتواند به این شکل باشد که شما در اینده برای ایشان اولا طول عمر خواهید دید ثانیا اگر خدا بخواهد تا پایان عمر از غم رهایی خواهد یافت و نگرانی از بابت این خواب نداشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 24. عرفان

  سلام
  من خواب دیدم که ما دسته ای از انسان ها هستیم ودر جایی گیر افتادیم بار اول که بارون آمد آب به شدت بالا آمد و ما همه به بالای یک حصار رفتیم وتوانستیم که نجات پیدا کنیم

  اما بعد از چند دقیقه دوباره باران شروع به باریدن کردن اینبار خیلی باران آمد ما همه روی حصار اول رفتیم ولی خراب شد روی حصار دوم رفتیم و اون هم خراب شد بعد دیدیم که یک در باز است و به یک خشکش می رسد ما داخل آن خشکی رفتیم و دیدیم که چند اتاق داخل آن خشکی وجود دارد و همه ساکت بودند که ناگهان صدایی عجیب شنیدیم

  صدا از داخل یکی از اتاق ها می آمد داخل آن اتاق شدیم در پنجره را باز کردیم که نا گهان دیدیم که بیرون اصلا آبی نیست و من یک مدرسه را دیدم و از آدم های آنجا در خواست کمک کردم آنها من را دیدند و من دستم را بیرون کرده بودم وداد می زدم ولی فاصله ما خیلی زیاد بود اما تا آمدند من را نجات دهند من از خواب بلند شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب مربوط به تعبیر خواب سیل است و باید بدانید که ممکن است در تعبیر آن اینگونه باشد که شما در مسیر ایندیتان اننتخاب های زیادی دارید که ممکن است با شکست مواجه شوید و بهترین انتخاب شما در این خواب تحصیل و یاد گرفتن چیزی بیان شده است که باید ان را پیدا کنید.
   انشالله که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 25. S.A

  سلام
  خواب دیدم بابام با همه پولاش جنس خریده و همه جنساش تو تریلی ه
  بعد کل خانواده سوار تریلی بودیم ک تو دریا افتادیم
  تریلی غرق شد ولی ما نجات پیدا کردیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این شکل است که این خواب به این معناست که شما و خانوادیتان در کار و امور دنیا گم میشوید اما در نهایت راه اخرت را برمیگزیند.
   سربلند و پیروز باشید

 26. کوثر

  سلام
  من خواب دیدم که سیل اومد
  من وفرزندم درحال غرق شدن بودیم
  ول بعد نجات پیدا کردیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب ببینید که سیل شما را ببرد،به این معناست که چیزی از امور دنیوی شما را در خود غرق خواهد کرد ،اما اینکه شما و دخترتان در این خواب توانسته اید نجات پیدا کنید پس احتمالا هم اکنون به این مشکل دچارید ولی در آینده ای نزدیک از آن رها خواهید گشت.
   سربلند و پیروز باشید

 27. رضا

  سلام خواب دیدم که سیل داره میادمن وخاله ام خودمون رسوندیم بع زحمت بالا تپه.پشت سرماهم یه خانمی با بچه اش داشت میومد که دیدیم افتاد ماهم رفتیم کمکش من که اومدم بلندش کنم دیدم که موهاش زیر شنه دیدم که چشماش هم بازنمیشه که التماس کردم بخدا که بلند شه همین موقع که ازخواب بلندشدم

نظر خود را بیان کنید