مجله آلامتو

تعبیر خواب غرق شدن

(7 رای, امتیاز میانگین: 3٫86 از 5)

تعبیر دیدن غرق شدن در خواب چیست؟

غرق شدن Drown

دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

حضرت امام جعفر صادق درباره تعبیر عرق شدگی فرماید:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

 1. مال بسیار.
 2. بخت واقبال درکارها.
 3. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 4. منفعت.

جابرمغربی در مورد غرق شدن گوید:

 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر غرق شدن:

 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

آنلی بیتون در خصوص غرق شدن می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

غرق شدن در استخر pool-Drown

غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود

غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

غرق شدن در رودخانه

محمد بن سیرین: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

تعبیر خواب «غرق شدن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «غرق شدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

5 دیدگاه

 1. سلام
  خواب دیدم بابام با همه پولاش جنس خریده و همه جنساش تو تریلی ه
  بعد کل خانواده سوار تریلی بودیم ک تو دریا افتادیم
  تریلی غرق شد ولی ما نجات پیدا کردیم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب به این شکل است که این خواب به این معناست که شما و خانوادیتان در کار و امور دنیا گم میشوید اما در نهایت راه اخرت را برمیگزیند.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سلام
  من خواب دیدم که سیل اومد
  من وفرزندم درحال غرق شدن بودیم
  ول بعد نجات پیدا کردیم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اگر در خواب ببینید که سیل شما را ببرد،به این معناست که چیزی از امور دنیوی شما را در خود غرق خواهد کرد ،اما اینکه شما و دخترتان در این خواب توانسته اید نجات پیدا کنید پس احتمالا هم اکنون به این مشکل دچارید ولی در آینده ای نزدیک از آن رها خواهید گشت.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سلام خواب دیدم که سیل داره میادمن وخاله ام خودمون رسوندیم بع زحمت بالا تپه.پشت سرماهم یه خانمی با بچه اش داشت میومد که دیدیم افتاد ماهم رفتیم کمکش من که اومدم بلندش کنم دیدم که موهاش زیر شنه دیدم که چشماش هم بازنمیشه که التماس کردم بخدا که بلند شه همین موقع که ازخواب بلندشدم

نظر خود را بیان کنید