مجله آلامتو

تعبیر خواب جارو

(9 رای, امتیاز میانگین: 2٫56 از 5)

تعبیر دیدن جارو در خواب چیست؟

جارو Broom

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در …

خواب هاي ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر مي شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولي به نظر من تعبير بالا درست تر است. زني اگر در خواب ببينيد که جارو مي کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنايت شوهرش قرار مي گيرد و اگر ببينيد که شب در تاريکي جارو مي کند دعوا و مرافعه راه مي اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نيست. مردي اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و به خانه خود خير و برکت مي آورد. جواني اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولي در اختيارش مي گيرد يا اينکه به کاري مشغول مي شود. جارو کشيدن به ديوار خوب نيست و غم و اندوه مي آورد و به معني جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از ديوار به کف اتاق مي ريزيد خواب شما مي گويد ناراحتي ها را جا به جا مي کنيد. جاروي دسته دار کمک و مساعدتي است مالي که به بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که کسي جارو مي کند و خس و خاشاک را به طرف شما مي راند براي شما درد سر و ناراحتي مالي به وجود مي آورد و اگر خلاف جهت شما جارو مي کند و خاکروبه را از جائي که شما بوديد دور مي راند غم و اندوه را از شما مي راند. ديدن جاروي از هم گسيخته و پاره و ولو در خواب خوب نيست و بيماری يا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائي بين زن و شوهر است. اگر ببينيد که جارو مي کنيد و خس و خاشاک و خاک را گوشه اي گرد مي آوريد پول جمع مي کنيد و اگر به وسيله خاک انداز بر گرفتيد پولي به دست شما مي رسد مشروط بر اين که دور نريزيد.

تعبیر خواب «جارو» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «جارو» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

۱ دیدگاه

  1. ناشناس در

    سلام ،من در خواب دیدم پیرزن همسایه که در بیداری دوست واقعی نیست و بسیار مرموز است ،جاروی دستی پلاستیکی به همراه یک جفت دمپایی پلاستیکی همرنگ ان ،نارنجی ،به پادارد .در خانه را باز کردیم ،پشت درب خانه با انها ایستاده بود و گفت ،داشتم درب خانه تان را جارو میکردم …در ضمن چند وقت پیش زیر پادر ما یک خروار پودر ریخته بودند روی هم .که احساس کردم ،جادو است ولی هر کاری هم کردم ،ولی باز دعوای الکی با همسرم اتفاق افتاد که موجب صدمات شدید جسمی به من و جهزم ،چند ملیون شد ..

نظر خود را بیان کنید