شاید دیدن یک ماهی بزرگ در دریا به اندازه کافی ترسناک باشد حال فرض کنید یک کوسه را از نزدیک ببینید!!

یک زیست شناس 25 ساله آمریکایی با به خطر انداختن جان خود، تصاویری وحشتناک از دندان های کوسه های سفید گرفته است.

دندان های کوسه از نمای نزدیک

عکس کوسه

دندان های کوسه از نمای نزدیک

دندان های کوسه از نمای نزدیک

دندان کوسه

دندان های کوسه از نمای نزدیک

دندان های کوسه از نمای نزدیک

عکس ترسناک از کوسه

دندان های کوسه از نمای نزدیک

دندان های کوسه از نمای نزدیک

دندان های کوسه از نمای نزدیک


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید