مجله آلامتو

اسم پسرانه گ

لیست نام های پسرانه با حرف گاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه گ

گری

گری (Gary): این نام فرم کوتاه هر نامی است که با گر آغاز می‌شود. یکی از افراد قابل توجهی که…

گیو

گیو :    (اَعلام) (در شاهنامه) يكي از پهلوانان داستاني ايراني پسر گودرز، داماد رستم و پدر بيژن. برای آوردن…

گودرز

گودرز :    (اَعلام) 1) (در شاهنامه) سردار ايراني عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گشواد و دارای 78 پسر، که…

گشواد

گشواد :    1- دارنده‌ي اسب آماده؛ 2- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه كيان كه خواهان پادشاهي از پدر بود،…

گَشتاسب

گَشتاسب :    1- دارنده‌ي اسب آماده؛ 2- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه كيان كه خواهان پادشاهي از پدر بود، و…

گَرشاسب

گَرشاسب :    (= كرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معني دارنده‌ي اسب لاغر؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) از پهلوانان ايراني…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا