اسم پسرانه ف

لیست نام های پسرانه با حرف ف


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ف

فرانک

فرانک (Frank): فرانک یک نام آلمانی به معنای آزاد، قابل اعتماد و رک است.

فياض

فياض :  (عربي) 1- (در قديم) جوانمرد و بخشنده؛ 2- داراي آثارِ مفيد، پر بركت.

فهيم

فهيم : (عربي) (= فهميده)،   فهميده.

فَهام

فَهام :    (عربي) (در قديم) بسيار دانا و فهميده.

فَلاح

فَلاح:    (عربي) رستگاري، نيك انجامي، سعادت.

فضل‌الله

فضل‌الله:    (عربي) 1- بخشش خدا؛ 2- (اَعلام) 1) (= فضل الله حروفی): [740-804 قمری]…

فَضل

فَضل:  (عربي) 1- برتري در دانش، اخلاق و هنر؛ 2- دانش و معلومات؛ 3- لطف…

فصیح

فصیح:  (عربي)، 1- ویژگی سخن یا بیانی که روان، روشن و شیواست و شنونده و…

فریور

فريور:    (دساتیر) راست، درست. [از برخاسته‌هاي فرقه آذركيوان ـ برهان چ. معين].

فریمان

فريمان:    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من=…

فریدون

فريدون:    1- به معني «سه ايدون» يا «سه اينچنين»؛ 2- (اَعلام) در داستانهای ملی…

فریدرضا

فريدرضا:    (عربي) از نام‌هاي مركب،   فريد و رضا.

فریدالدین

فريدالدين :    (عربي) 1- يگانه در دين، بي نظير در دين داري و دين‌ورزي؛…

فَرید

فَريد :    (عربي) (در قديم) يگانه، يكتا، بي نظير.

فریبرز

فريبرز :    1- دارنده‌ي فرّ بزرگ، بزرگ فره، شكوه فره؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه)…

فَرهود

فَرهود:  (عربي) 1- كودك پرگوشت و خوب صورت؛ 2- مرد درشت اندام.

فَریار

فَريار:    (فر = شكوه و جلال + يار (پسوند دارنگي))، فرهور.   فرهور.

فرهنگ

فرهنگ :    1- پديده‌ي كلي پيچيده‌اي از آداب، رسوم، انديشه، هنر، و شيوه‌ي زندگي…

فَرهمند

فَرهمند:    1- داراي شكوه و وقار؛ 2- (به مجاز) خردمند و دانا، داراي فر،…

فَرِهان

فَرِهان:    (فره + ان (پسوند نسبت))، منسوب به فره، با شكوه و بزرگ.

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا