مجله آلامتو

اسم پسرانه ف

لیست نام های پسرانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ف

فرانک

فرانک (Frank): فرانک یک نام آلمانی به معنای آزاد، قابل اعتماد و رک است.

فياض

فياض :  (عربي) 1- (در قديم) جوانمرد و بخشنده؛ 2- داراي آثارِ مفيد، پر بركت.

فهيم

فهيم : (عربي) (= فهميده)،   فهميده.

فَهام

فَهام :    (عربي) (در قديم) بسيار دانا و فهميده.

فَلاح

فَلاح:    (عربي) رستگاري، نيك انجامي، سعادت.

فضل‌الله

فضل‌الله:    (عربي) 1- بخشش خدا؛ 2- (اَعلام) 1) (= فضل الله حروفی): [740-804 قمری] بنیانگذار آیین حروفیه؛ 2) فضل‌الله…

فَضل

فَضل:  (عربي) 1- برتري در دانش، اخلاق و هنر؛ 2- دانش و معلومات؛ 3- لطف و توجه و رحمت و…

فصیح

فصیح:  (عربي)، 1- ویژگی سخن یا بیانی که روان، روشن و شیواست و شنونده و خواننده آن را به سهولت…

1 2 3 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا