تعبیر خواب دار قالی

دیدن دار قالی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن دار قالی در خواب چیست؟

تعبیر خواب دار قالی

تعبیر خواب دار قالی

همانطور که می دانید خواب هایی که ما می بینیم نتیجه افکار و ضمیر ناخودآگاه ما هستند. روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. معمولا دیدن دار قالی در خواب با این مسئله در زندگی بیداری همراه است که ما می توانیم روزی حلال و به مقدار زیاد کسب کنیم. بنابراین به شما عزیزان توصیه می شود اگر در خواب خود دار قالی دیده اید ادامه این مطلب را بخوانید. در ادامه این مطلب تعبیر خواب دار قالی را قرار داده ایم.


تعبیر خواب دار قالی بافتن

همانطور که گفته شد وجود قالی در خواب نشانه روزی و عمر شما است. اگر شما خودتان را به قال نزدیک و چسبیده به دار قالی ببینید نشانه عمر شما است. اگر شما خودتان را دور از قالی ببینید و با آن فاصله داشته باشید نشانه معیشت است. گر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهره مند می گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد. اگر شما خواب میبینید که در حال بافتن قالی هستید می توان این نوید را به شما داد که کار شما روال مطلوب خود را پیدا می کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کفش، دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب دار قالی ابن سیرین


تعبیر خواب دار قالی ابن سیرین

به تعبیر ابن سیرین: دیدن قالی در خواب اشاره به دین و ایمان مرد دارد. اگر در خواب ببینی که برای تو قالی پهن کرده اند و آن فرش برای تو است معنی خواب این است که تو عمری طولانی خواهی داشت و رزق و روزی ات هم فراخ است. اگر در خواب قالی و فرشی را ببینی که در جای نا مشخصی پهن کرده اند و نمی دانی ان فرش برای چه کسی است معنی خواب این است که حال و روت تغییر می کند و در غربت خواهی بود.


تعبیر خواب دار قالی نیمه بافته

به تعبیرجابر مغربی: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد. اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، یـعـنـی رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد. اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، یـعـنـی زندگی بر تو سخت می‌گذرد. اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، یـعـنـی نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آتعبیر خواب فرشن را پهن شده ببینی.


تعبیر خواب دار قالی بافته شده

به تعبیر حضرت دانیال نبی: اگر در خواب دیدی که یک قالی پهن کرده ای معنی خواب تو این است که عمرت زیاد است.
هر چه ابعاد قالی که پهن کرده اید در خواب بزرگتر باشد معنی خواب شما هم بهتر است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب شستن فرش کهنه یا نو خود یا دیگران با آب چیست؟

تعبیر خواب دار قالی امام صادق


تعبیر خواب دار قالی امام صادق

دیدن قالی و فرش در خواب شش معنی دارد.

معنی اول دیدن قالی و فرش در خواب عزت و جاه و مقام است.

معنی دوم دیدن قالی و فرش در خواب بزرگی است.

معنی سوم دیدن قالی و فرش در خواب رسیدن به یک رتبه و مرتبه بالا است.

معنی چهارم دیدن قالی و فرش در خواب مال و دارایی است.

معنی پنجم دیدن قالی و فرش در خواب عمر طولانی داشتن است.

معنی ششم دیدن قالی و فرش در خواب مورد تحسین قرار گرفتن به اندازه فرش است.


تعبیر خواب قالی در حال بافتن

در صورتی که خود را در حال بافتن قالی در خواب می بینید تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از: ۱- عزت و جاه و مقام ۲- بزرگی و والایی ۳- رتبه و مرتبه۴- مال ۵- عمر طولانی ۶- تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش.

☺ تعبیر خواب «دار قالی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «دار قالی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید