تعبیر خواب شستن فرش

دیدن شستن فرش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شستن فرش در خواب چیست؟

تعبیر خواب شستن فرش 

تعبیر خواب شستن فرش

تعبیر خواب شستن فرش توسط معبران مختلفی تعبیر شده است. در ادامه این مطلب می توانید معنی و تعبیر خواب شستن فرش را بخوانید. فرش به معنی چیزی است که می‌گسترانند و بر آن می‌نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد (سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و دیده‌ایم.


تعبیر خواب شستن فرش توسط مرده

به تعبیر منوچهر مطیعی : 

رش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان.
چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تأمین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.
اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ و قیچی توسط خود، دیگران، شوهر یا مرده چیست؟

تعبیر خواب شستن فرش با آب 


تعبیر خواب شستن فرش با آب

جابرمغربی گوید: اگر بیند که فرشی پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بدید که فرش او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.


تعبیر خواب شستن فرش کهنه

اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، یعنی زندگی بر تو سخت می‌گذرد. بنابراین وجود فرش کهنه در خواب شما می تواند نشان دهنده روزگار سخت شما باشد.


تعبیر خواب شستن فرش دیگران

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب شستن فرش یا تمیز کردن آن با استفاده از شامپو، آب یا هر ماده شوینده دیگر این است که شما در شغل خود استحکام و پایداری ایجاد خواهید کرد. سعی کنید احساسات سرد و منفی گذشته را نسبت به کارمندان یا مشتریان خود فراموش کنید. با این کار به رفاه، راحتی و موفقیت بزرگ‌تری دست پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب شستن فرش ابن سیرین

دیدن فرش در خواب اشاره به دین و ایمان مرد دارد. اگر در خواب ببینی که برای تو فرش پهن کرده اند و آن فرش برای تو است معنی خواب این است که تو عمری طولانی خواهی داشت و رزق و روزی ات هم فراخ است. اگر در خواب فرشی را ببینی که در جای نا مشخصی پهن کرده اند و نمی دانی ان فرش برای چه کسی است معنی خواب این است که حال و روت تغییر می کند و در غربت خواهی بود.


تعبیر خواب شستن فرش امام صادق (ع)

دیدن فرش در خواب شش معنی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

معنی اول دیدن فرش در خواب عزت و جاه و مقام است.

معنی دوم دیدن فرش در خوابب زرگی است.

معنی سوم دیدن فرش در خواب رسیدن به یک رتبه و مرتبه بالا است.

معنی پنجم دیدن فرش در خواب عمر طولانی داشتن است.

معنی ششم دیدن فرش در خواب مورد تحسین قرار گرفتن به اندازه فرش است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب شیرجه زدن و شنا کردن از ارتفاع در رودخانه، چشمه یا دریا

تعبیر خواب شستن فرش ابن سیرین 


تعبیر خواب شستن فرش در رودخانه

به تعبیر ابراهیم کرمانی : اگر در خواب ببینی که انسان بزرگی فرشی را پهن کرده است معنی خواب این است که روزی و دارایی آن شخص زیاد می شود و دارای عمری بلند و طولانی خواهد بود.


تعبیر خواب شستن فرش قرمز

به تعبیر جابر مغربی :

دیدن فرش قرمز در خواب عشرت و عیش و نوش و خوشی است.

دیدن فرش سیاه و یا به رنگ کبود غم و غصه است.

دیدن فرش زرد در خواب بیماری و کسالت است.

دیدن فرش زرد در خواب رسیدن روزی حلال است.

اگر در خواب ببینی که فرش تو سوخته است معنی خواب این است که رزق و روزی تو کم می شود و بسته می شود و حال و روزت بد می شود.

دیدن فرش کهنه و پاره در خواب اشاره به زندگی سخت دارد.

دیدن فرش نو و جدید و بزرگ خوب است و نشان می دهد که روزی تو زیاد می شود به خصوص اگر فرش را پهن کرده ببینی نه لول شده.

☺ تعبیر خواب «شستن فرش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شستن فرش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


10 دیدگاه

 1. سلطانی

  باسلام
  خانم متاهلی هستم. خواب دیدم که در خانه یکی از دوستانمان هستم، سه فرش سفید با گل های آبی در منزلشان پهن بود و من با یک دستمال و آب آنان را پاک می کردم و در حین پاک کردن، رنگ فرش باز می شد، رفتم بازم آب بیاورم که فرش سوم را هم تمیز کنم و مراقب بودم که زیاد آب نریزم که فرش خراب شود. در آن حین دیدم که فرش ها چقدر تمیز شده‌. دوستم ایستاده بود و نگاه می کرد، برای همین فکر کردم نکند عادت کند.

 2. سلطانی

  باسلام
  خانم متاهلی هستم. خواب دیدم که در خانه یکی از دوستانمان هستم، سه فرش سفید با گل های آبی در منزلشان پهن بود و من با یک دستمال و آب آنان را پاک می کردم و در حین پاک کردن، رنگ فرش باز می شد، رفتم بازم آب بیاورم که فرش سوم را هم تمیز کنم و مراقب بودم که زیاد آب نریزم که فرش خراب شود. در آن حین دیدم که فرش ها چقدر تمیز شده‌. دوستم ایستاده بود و نگاه می کرد، برای همین فکر کردم نکند عادت کند.

 3. نوشین

  سلام
  من خواب دیدم تو خونه روستامون کنار درخت توت رو خاک ها فرش نو و بزرگ خونمون را پهنبه کرده بودیم و من و خواهرم میشستیم
  بعدخواهزم فقط با اب میشست من احساس کردم تمیز نمیشوره خودم دوبار شامپو زدم ولی نگرانم بودم که زیاذ شامپو زدم وو حالا اب زیادی میخواد که کفپش بره و میشستم
  فضا هم حالت نیمه تاریک بود
  معنیش چی میشه؟

 4. شیلا

  سلام
  خواب دیدم که میخواستم برم کربلا ولی هر کاری کردم نمیتونستم تا اینکه کسی بهم گفت باید بری پیش فلان کس با این نام و نشان که در زندان است ولی کس و کارش اونجا هستن فقط اون میتونه مشکلت رو حل کنه…

 5. شیلا

  سلام من خواب دیدم که بر سر مزار خانم فاطمه زهرا نشسته ام و حاجت قلبی ام را از ایشان خواستم البته من اول در خواب نمیداستم که آنجا مزار کیست و اصلا نمیدانستم که مزار ایشان به چه شکلی است ولی یک صدا یا یک ندایی به من گفت که اینجا مزار خانم فاطمه زهراست که بعد از آن یک بار در تلویزیون مزار ایشان را نشان داد که دیدم دقیقا مزار ایشان به همان شکلی هست که من دقیقا در خواب دیدم

 6. شیلا

  سلام من خواب دیدم که خواهر شوهرم فرشهای مرا میشوید

 7. مصی

  حواب دیدم ک فرش کهنه و لی قرمز و کوچک‌بکو ک اونو شستم

 8. مریم

  سلام
  من خواب دیدم مادرم که فوت شده و بقیه خانواده دارن روی پشت بام فرش میشورن و اون رو بهش کردن که خشک شده من از پایین نگاهشون میکردم در اون موقع هم داشت بارون می‌بارید(فرش خیلی تمیز و نو بود)

 9. یونا

  سلام دختر مجرد هستم من خواب دیدم که فرش نو خونمون رو در اتاقم می شورم چهارتا فرش بزرگ رو شستم و مادرم بهم میگفت که اینا کم یه دوتا دیگه هم می شستی بعد از خواب بیدار شدم اگه میشه زود تعبیرش کنید ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب شما به خیر امده است و نشان از ان شده است که می تواند اشاره ای مستقیم به نعمت و روزی شما باشد که زیاد شود و از این رو بدانید که خود شما ان کار را انجام خواهید داد.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید