تعبیر خواب عرق کردن

دیدن عرق کردن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عرق کردن در خواب چیست؟

عرق کردن در خواب چه تعبیری دارد

عرق نیز دو نوع است. اول عرقی که از بدن و پیشانی می تراود. دومی عرقی که از گیاهان می گیرند مانند نعنا، عرق گیاهان عموما در خواب های ما خوب هستند. اگر در خواب ببینید که عرق کرده اید و از عرق تن خودتان بدتان بیاید،خوب نیست.

اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می شوید.

اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان ناراحت شوید یا فقط احساس کنید که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می شوید.

اگر در خواب ببینید عرق کرده اید و بدهکار باشید بدهی خود را می پردازید.

اگر بیماری در خواب ببیند خوب است چون شفا می یابد ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده، اندوهی برای او پیش می آید.

اگر عرق کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد.


☺ تعبیر خواب «عرق کردن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عرق کردن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. سیدامیدرضایی

    پاک کردن عرق صورت یه نظامی

نظر خود را بیان کنید