تعبیر خواب قرقاول

دیدن قرقاول در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قرقاول در خواب چیست؟

قرقاول در خواب

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را تحسین می کنند و مدح شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید. کاری می کنید که نظرها به شما معطوف می گردد.

اگر ببینید که پرنده قرقاولی در خانه شما تخم نهاده یا جوجه آورده خوب است و خواب شما می گوید از یک بیگانه سودی عاید شما می گردد و به نعمت می رسید.

اگر بیننده خواب قرقاولی داشته که آن را گم کرده یا پرواز کرده و رفته زیان می بیند و مالی را از دست می دهد و عکس این تعبیر را دارد اگر قرقاولی را بیابد و به دست یا به آغوش بگیرد. در این صورت خواب او می گوید پیروزی بزرگی به دست می آورد. کشتن قرقاول در خواب خوب نیست و انهدام بخت و اقبال تعبیر می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کبک

☺ تعبیر خواب «قرقاول» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قرقاول» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. مهدی

    سلام من خواب این پرنده رو دیدیم ولی رنگ روی بدنش سیاه بود خواب دیدم این پرنده تو صحراشت و مم ب دامش انداختم و گرفتمش جیق میزد و یک حرف میزد حرفش یادم نمیاد بعد فامیلارو هم دیدم ک دارن نگام میکنن منم خیلی خوش حالم و از اینکه این پرنده بزرگ رو گرفتم ب بغلم فک کنم کردم و دیگه از خواب بیدار شدم شب قبلشم دوتا پرنده های کوچک خواب دیدم ک خیلی خوشکل بود یکی رنگ ابی داشت یکی هم رنگارنگ بوو منم تول مادر شورفتم بعد جوجه اونم اومد اونم گرفتم خیلی خوش حال بودم پرنده های خوشکلی بودن میشه برام لطف کنید بگید چه معنی داره این دوخواب توی دوشب خواب دیدم این پرنده بزرگ رو دیشب خواب دیدم اون پرنده های کوچک رو پریشب خواب دیدم

نظر خود را بیان کنید