تعبیر خواب گم شدن کفش

دیدن گم شدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گم شدن کفش در خواب چیست؟

تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش و به طور کلی وسایل شخصی بیانگر عدم اعتماد به نفس بیننده خواب است خصوصا کفش که وسیله ای برای حرکت رو به جلو است می تواند به معنای یافتن مسیرهای معنوی در زندگی باشد. در دنیای بیداری انسان کفش را پوشیده و با آن قدم بر می دارد چنین حرکتی در عالم خواب و رویا به قدم برداشتن در مسیر اهداف و آرزوها تعبیر خواهد شد. البته بسیاری از معبرین بزرگ و برجسته بر این عقیده اند که کفش در خواب نماد همسر بوده و تنگ بودن کفش به معنای درخواستی غیر قابل انجام، از جانب همسر خواهد بود. لذا کفش گم شده در خواب نیز می تواند به معنای از دست دادن همسر در دنیای واقعی باشد. ولیکن تعابیر رویاهای رویت شده در خواب برای همه انسان ها یکسان نبوده و بایستی جزئیات خواب و وضعیت زندگی شخصی بیننده خواب نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تعبیر دقیقی برای خواب ارائه داده شود.

در این مطلب از آلامتو همراه باشید چرا که به تعبیر خواب گم شدن کفش پرداخته ایم. امید است که مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

 

تعبیر خواب حضرت یوسف


تعبیر خواب گم شدن کفش از حضرت یوسف

تعبیر خواب گم شدن کفش از دیدگاه حضرت یوسف نیز مرتبط با ازدواج، جدایی و طلاق خواهد بود. زیرا حضرت یوسف کفش در خواب را نماد ازدواج دانسته و گم شدن کفش در خواب را نمادی از طلاق و جدایی عنوان نموده اند.


تعبیر خواب گم شدن کفش امام صادق

تعبیر خواب گم شدن کفش از نظر امام صادق (ع) از دست دادن یکی از هفت موردی است که برای تعبیر کفش در خواب مطرح نموده اند؛ در ذیل اشاره ای به تعابیر هفت مورد برای کفش داشته ایم:

اولین تعبیر خواب کفش در خواب نشانه همسر و ازدواج  می باشد که گم شدن کفش در خواب را جدایی بیننده خواب از همسر دانسته اند.

دومین تعبیر کفش در خواب خدمتگزار و خادم می باشد چرا که کفش به عنوان کمک رسان و سهولت در حرکت محسوب خواهد شد. لذا گم شدن کفش در خواب می تواند به از دست دادن خادم جوان تعبیر گردد.

سومین تعبیر کفش در خواب کنیز یا همان خدمتگزار زن می باشد. لذا گم شدن کفش در خواب به معنای از دست دادن کنیز می باشد.

چهارمین تعبیر کفش در خواب توانایی در انجام امور محوله می باشد. بنابراین گم شدن کفش در خواب به معنای عدم توانایی در انجام امور محوله می باشد.

پنجمین تعبیر کفش در خواب معیشت و رزق و روزی خواهد بود که چنانچه کفش بهتر و زیباتری در خواب دیده شود بیننده خواب دارای رزق و روزی بهتری خواهد بود. لذا بر این اساس گم شدن کفش در خواب می تواند بیانگر کاهش رزق و روزی و از دست دادن معیشت خواهد بود.

ششمین تعبیر کفش در خواب مال و ثروت بیننده خواب بوده که برای گم شدن کفش در خواب از دست رفتن ثروت بیننده خواب خواهد بود.

هفتمین تعبیر کفش در خواب می تواند مرتبط با سفر باشد زیرا کفش وسیله ای برای حرکت در مسیر می باشد. لذا گم شدن کفش در خواب نشان دهنده موانعی برای رفتن به مسافرت می باشد.


تعبیر خواب گم شدن کفش ابن سیرین

تعبیر خواب گم شدن کفش از دید ابن سیرین بیانگر از دست دادن یکی از اطرافیان بیننده خواب می باشد و چنانچه بیننده خواب ببیند که کفش خود را گم کرده و کفشی دیگر خریده است نشان دهنده غرامتی است که به زودی از جانب شخصی دریافت می نماید. چنانچه در خواب ببیند که شخص دیگری کفش خود را گم نموده است بیانگر از دست دادن شغل می باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن

تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی 


تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد و به طور کلی اماکن مقدس مانند زیارتگاه ها و کربلا به یافتن عشق واقعی و همسر دلالت داشته و دیدن چنین رویایی نشان می دهد که بیننده خواب در آینده ای نزدیک ازدواج نموده و به وصال خواهد رسید. چنانچه بیننده خواب متاهل باشد خواب گم شدن کفش در مسجد را می توان به ارزش همسر وی تعبیر نمود که بیانگر ارزشمندی همسر در نزد خدا خواهد بود.


تعبیر خواب گم شدن کفش و دنبالش گشتن

تعبیر خواب گم شدن کفش و گشتن دنبال آن به معنای ملاقات با جنس مخالف بوده و نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور ملاقاتی جهت ایجاد رابطه برای بیننده خواب رقم خواهد خورد. البته چنین خواب برای افراد متاهل به مستحکم شدن روابط وی با مردم و تقویت روابط با خانواده تعبیر خواهد شد.


تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی

تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی چندان خوشایند نبوده و دلالت بر عدم توجه بیننده خواب بر همسر خود خواهد بود. مشاهده چنین رویایی نشان می دهد که بیننده خواب به دلیل توجه به اطرافیان از همسر خود دور شده و این می تواند زمینه جدایی از همسر و شریک زندگی را فراهم آورد.


تعبیر خواب گم شدن کفش زن متاهل

تعبیر خواب گم شدن کفش برای زن شوهر دار به معنای استرس و نگرانی در زندگی بوده و در صورت پیدا شدن کفش دلالت بر مقطعی بودن نگرانی خواهد بود و رویت چنین رویایی نوید می دهد که به زودی نگرانی ها و اضطراب ها به پایان خواهد رسید. ولیکن چنانچه زن متاهل ببیند که کفش خود را گم کرده و کفش دیگری پا نمود بیانگر جدایی از همسر فعلی و ازدواج با شخصی دیگر می باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عروسی دیگران

تعبیر خواب گم شدن کفش زن متاهل


تعبیر خواب گم شدن کفش برای دختر مجرد

تعبیر خواب گم شدن کفش برای دختر مجرد نیز نشانه از دست دادن چیزی است که برای وی بسیار قابل اهمیت بوده است چرا که کفش یک وسیله ضروری و مهم می باشد. چنانچه کفش را در یک جای شلوغ و پر ازدحام گم نموده باشد بیانگر اتفاقی است که در ملع عام حادث شده و یا از دست دادن چیزی که مردم متوجه آن خواهند شد.


تعبیر خواب گم شدن کفش در عروسی

تعبیر خواب گم شدن کفش در عروسی برای مردان و زنان دارای تعابیر متفاوتی بوده که در هر دو مورد از تعبیر مثبت و نیکویی برخوردار خواهد بود. چنانچه مردی چنین خوابی را ببیند نشان می دهد که در انجام امور خیر و نیکو پیش قدم خواهد شد و چنانچه زنی در خواب ببیند که در مراسم عروسی یا هر جشن شادی کفش خود را گم نموده است حاکی از ملاقات با مردی است که برای مدت ها در زندگی وی نقش مثبتی ایفا خواهد نمود. البته این ملاقات می تواند مقدمه ای برای آشنایی و ازدواج باشد.


تعبیر خواب گم شدن کفش سفید

تعبیر خواب گم شدن کفش سفید به از دست رفتن شادمانی و غم و اندوه دلالت خواهد داشت زیرا کفش سفید نشانه ای از شادی و سفید ذبختی خواهد بود که گم شدن آن می تواند بیانگر پایان شادمانی باشد.


تعبیر خواب گم شدن کفش مشکی زنانه

تعبیر خواب گم شدن کفش مشکی زنانه بی شک مرتبط با تعبیر کفش سیاه رنگ و همچنین تعبیر کفش زنانه خواهد بود. چنانچه بیننده خواب ببیند که کفش زنانه در خواب گم کرده است نشان دهنده سردرگمی و استرس برای یافتن مسیر درست در زندگی می باشد و مشاهده گم شدن کفش سیاه و واکس زده در خواب به منزله عدم رضایت از مسیر حرکت زندگی بیننده خواب خواهد بود. بنابراین تعبیر خواب گم شدن کفش زنانه مشکی را می توان به معنای نگرانی برای یافتن مسیر صحیح برای رستگاری دانست.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عسل

 

تعبیر خواب گم شدن کفش مشکی زنانه


تعبیر خواب گم شدن کفش و پیدا شدن

خواب گم شدن کفش و پیدا شدن آن از تعبیر مثبتی برخوردار خواهد بود. زیرا گم شدن کفش خبر از بروز اندوه و ناراحتی هایی در زندگی داده و پیدا شدن کفش در خواب بشارت پایان غم ها را خواهد داد. لذا چنین رویایی به مقطعی بودن ناراحتی ها و مشکلات اشاره خواهد داشت.


تعبیر خواب گم شدن کفش نو

به تعبیر ابراهیم کرمانی: اگر در ببینی که کفش نو خریده ای و آن را می پوسی معنی این خواب این است که کنیزی می خری و یا با دختری ازدواج می کنی.
اگر کفش خود را دیدی که سوخته است این به معنای بلا است و یعنی زنت را از دست می دهی.
اگر در خواب دیدی که داری راه می روی و ناگهان لنگه کفشت از پایت بیرون آمد معنای این خواب دور افتادن از خواهر و برادر برای مدتی است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پیدا کردن پول در کیف، ماشین و یا در خاک چیست؟

تعبیر خواب گم شدن کفش نو


تعبیر خواب گم شدن کفش زن

به تعبیر منوچهر مطیعی: معنی دیدن کفش در خواب زن است و همسر و برای زنان دیدن این خواب نشانه ای از زندگی زناشویی است و شوهر اصل کلی در این خواب است.
اگر متاهل هستید و در خواب کفش ببینید هر چه ببینید به زنتان بر می گردد از نویی و کهنگی کفش و رنج و راحتی کفش برای شما به رابطه تان با همسرتان بر می گردد.
اگر مجرد هستید و در خواب خود کفشی نو را ببینید معنی این خواب ازدواج کردن شماست.
دیدن کفش لنگه به لنگه در خواب برای مرد ، جدا شدن از همسرش است و اگر مجرد باشید معنی این خواب این است که زنی بد اخلاق خواهید گرفت.
اگر مردی در خواب خود ببیند که کفش پایش را می زند معنی این خواب این است که با همسرش دچار اختلاف می شود.
اگر مردی در خواب ببیند که کفشش برایش کوچک شده است و به پایش نمی رود معنی این خواب این است که همسرش از او درخواستی دارد که او نمی تواند ان خواسته را برآورده کند.
اگر مردی در خواب ببیند که کفشش سوراخ شده است معنی این خواب این است که زن او به او خیانت می کند و اگر کفش او به قدری کهنه شده باشد که نتواند آن را بپوشد زنش مریض می شود.

☺ تعبیر خواب «گم شدن کفش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گم شدن کفش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


7 دیدگاه

 1. محبوب

  متاهلم خواب دیدم توی مسجد کفشام گم شدخیلی شلوغ بود داشتم دنبالشون میگشتم کفشام سفید بود.ولی پیدا نمیکردم.چند جفت کفش دیگه توی جا کفشی داشتم ولی میگفتم من اینارو دوست دارم.تو رو خدا تعبیرش چی میشه؟؟ شنیدم تعبیر خوبی نداره

 2. فرزانه

  سلام طلاق گرفتم .من خواب دیدم ی جفت کفش نو میخورم میپوشم کفش کهنه رو ی لنگشو گم میکنم و با پسرم دنبالش میگردم .

 3. فاطمه

  سلام دخترمجردم
  خواب دیدم کتونیام توی مسجد گم‌شده
  و همون لحظه توی خواب برگشتم دیدم
  یهو مسجد خالی شده
  و پا برهنه تنها موندم
  تعبیرش رو میخواستم

 4. m1360yyo@gmail.com

  خواب دیدیم داخل یک تالار بزرگ ک مردمی زیاد ی انجا بود کفشم را گم کرده بودم کفشام سفید مشکی بود .خیلی دمبالشان گشتم پیدا نشدوقتی تالار خلوت شد یک جفت کفش نو قرمز و مشکی پیدا کردم و با انها رفتم .رفتم به یه خونه رسیدم من دخترم و مجردم و یک پسر خاص رو ملاقات کردم. تعبیرش چیه؟؟؟

 5. هانیه

  با سلام دیشب خواب دیدم کفشای لنگه به لنگه پوشیدم وتو خواب دنبال لنگه کفش خودم میگشتم اما پیداش نکردم میشه بگید تعبیرش چیه من یه دختر مجرد هستم

 6. هانیه

  باسلام من یه دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم کفشای لنگه به لنگه پوشیدم وتو خواب دنبال لنگه کفش خودم میگشتم اما پیداش نکردم تعبیرش چیست ممنون

 7. حسین صفا

  خواب دیدم رفتم تو مسجد و یک شمشیر میبینم ولی وقتی خواستم بیام بیرون کفشم نیستش، خواهشا اگر میتوانید تعبیرش کنید

نظر خود را بیان کنید