تعبیر خواب انگشتر عقیق

دیدن انگشتر عقیق در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن انگشتر عقیق در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب انگشتر عقیق به عقیده بسیاری از مفسران بزرگ، نیکو و خوب است؛ چرا که عقیق از جمله سنگ های عبادی است که به همراه داشتن آن خوب و پسندیده است. بنابراین با توجه به این موضوع دیدن خواب انگشتر عقیق نمیتواند بد باشد. چنانچه شخصی در خواب ببیند که صاحب انگشتر عقیقی است بیانگر گشایش در کار و افزایش رزق و روزی خواهد بود و یا بالعکس اگر در خواب ببیند انگشتر عقیق گم شد یا از بیننده خواب دزدیده شد؛ فرصت مطلوبی را از دست داده یا زیان عظیمی را متحمل می گردد. اگر روی انگشتر عقیق دعا یا آیه ای از آیات قرآن قلم خورده باشد، برای بیننده خواب در امور دینی به توفیق می رسد و یا امورش گشاده و روزیش افزون می گردد. به طور کلی خواب انگشتر عقیق یکی از خواب های رایج است؛ به همین دلیل مفسرین بسیاری به تعبیر خواب انگشتر عقیق پرداخته اند که در این مطلب از سایت آلامتو به این موضوع پرداخته ایم با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب واقعی


تعبیر خواب انگشتر عقیق سبز

تعبیر خواب انگشتر عقیق سبز رسیدن خیر و نیکی از جانب خداوند است. اگر بیننده خواب خود را مالک انگشتری با نگین سبز ببیند، بیانگر رسیدن به سربلندی و خیر و برکت است و چنانچه در عالم خواب ببیند که انگشتری با عقیق سبز  از شخصی گرفت؛ بر دشمن پیروز شده و خیر و یرکت می یابد. اگر ار بیماری رنج می برد شفا یافته و به زودی لباس عافیت برتن خواهد کرد. به طور کلی رنگ سبز نماد خلوص نیت و تقوا است.


تعبیر خواب انگشتر عقیق قرمز

به نقل از محمد بن سیرین داشتن عقیق در خواب نمایانگر منفعتی است که به بیننده خواب خواهد رسید و در تعابیری دیگر تحصیل مال و ثروت است. همچنین اگر بیننده خواب در عالم رویا ببیند عقیق شفاف دارد، نشانه این است که در آینده ای نه چندان دور رابطه زیبایی را تجربه خواهد کرد که واژه ها ار توصیف آن عاجزند. با در نظر گرفتن اصالت نگین عقیق به این نتیجه می رسیم که نگین عقیق در خواب بسیار خوب و پسندیده است و در دست داشتن انگشتری با نگین عقیق قرمز در خواب به معنای گشایش در کار و افزایش رزق و روزی است در واقع چنین خوابی حاکی از پایان فقر و تنگدستی بیننده خواب خواهد بود.


تعبیر خواب انگشتر عقیق امام صادق

دیدن خواب انگشتر عقیق در خواب به تعبیر امام صادق می تواند چهار معنی داشته باشد. معنی اول: سلطنا و قدرت در مملکت است. معنای دوم: زوجه و همسر می باشد. معنای سوم: فرزند است. معنای چهارم: رزق و روزی و ثروت است. به طور کلی تعبیر خواب انگشتر عقیق از دید امام صادق نیکو و خوب است که بیننده خواب را به سعادت و خوشبختی می رساند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خرید طلا

تعبیر خواب انگشتر عقیق مردانه


تعبیر خواب انگشتر عقیق مردانه

به طور کلی در دست داشتن انگشتر برای مردان از لحاظ مذهبی کراهت دارد ولیکن چنانچه بیننده خواب خود را مالک انگشتر عقیق مردانه ببیند تعبیر خوب و نیکویی خواهد داشت. زیرا سنگ عقیق سنگی عبادی و مذهبی است که نماد گشایش در امور و منفعتی است که به بیننده خواب خواهد رسید.


تعبیر خواب انگشتر عقیق هدیه گرفتن

چنانچه بیننده خواب ببیند که انگشتری با نگین عقیق از شخصی هدیه گرفت و بسیار خوشحال شد بیانگر این است که از جانب آن شخص خدمتی به نفع او صورت می گیرد. به طور کلی تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر عقیق خوب و نیکو است و هر چقدر شخص هدیه دهنده دارای مقام و جایگاه بالاتری باشد خواب نیکوتر خواهد بود و تعبیر خواب انگشتر عقیق هدیه گرفتن در حالی که آن را در دست می کند نشانه سود و منفعتی مالی و معنوی است که بیننده خواب تحصیل خواهد کرد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن

تعبیر خواب انگشتر عقیق برای دختر مجرد

به طور کلی دیدن خواب انگشتر برای دختران مجرد تعبیر خوبی به همراه دارد.اگر دختری مجرد در خواب ببیند که شخصی به او انگشتر داد و یا بیننده خواب برای شخصی انگشتر خرید، به معنای مزدواج شدن و رسیدن به مرد مورد علاقه اش است و چنانچه در خواب ببینید انگشتر خود را گم کرده است، بیانگر آن است که مابین وی و همسرش ناراحتی و کدورت پیش خواهد آمد. ولیکن دختری که مجرد است در خواب ببیند که مرد مورد علاقه اش انگشتر عقیق به او بدهد، ازدواج بیننده خواب باعث افتخار خواهد شد.

☺ تعبیر خواب «انگشتر عقیق» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «انگشتر عقیق» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید