تعبیر خواب خرید طلا

دیدن خرید طلا در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن خرید طلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب خرید طلا

تعبیر خواب خرید طلا

خرید طلا در خواب برای مردان به غم و اندوه دلالت دارد اما برای زنان خوب و نیکو است. اگر مردی خواب ببیند که کسی به او طلا می دهد به همان مقدار طلا دچار ناراحتی و مشکلات خواهد شد.


 تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه جابر مغربی :

تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.

اگر ببینید که طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آورید.

اگر در خواب ببینید که با یک طلا فروش در حال معامله هستید، در زندگی واقعی با یک مرد دروغگو سر و کار خواهید داشت.


 تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه دانیال نبی (ع):

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.


 تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خاب خود را در حال بردن مقدار زیادی طلا به خانه ببینید، به معنی این است که مال زیادی به دست خواهید آورد.

اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.


 تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

همچنین بخوانید: تعبیرخواب کتک زدن

 تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :


 تعبیر خواب خرید طلا برای خودم

اگر در خواب ببینید که مشغول خریدن طلا برای خود هستید، از لحاظ احساسی نشانگر احساس شخصی شما در مورد وضعیت و حالت زندگی است. دیدن خریدن طلا به معنی این است که شما روح قدرتمند و غنی دارید، در زندگی سعی می کنید که مفید مواقع شوید و به دیگران عشق و محبت بدهید.

از آنجای که طلا وسیله ای گران قیمت است، دیدن خریدن طلا در خواب می تواند به ارزشی که برای روح و بدن خود قائل هستید دلالت داشته باشد.


 تعبیر خواب خرید طلا برای زن

در دنیای واقعی طلا بیشتر برای زنان خریده می شود، به همین دلیل در دنیا رویا نیز دیدن خریدن طلا برای زنان تعبیر مثبتی دارد و دیدن خرید طلا برای زنان بیانگر سود و منفعت است. اگر خانم هستید و در خواب، ببینید که برای زنان دیگر طلا می خرید به معنی این است که، شما به عنوان یک زن ارزش و احترام زیادی برای هم جنس خود قائل هستید. اگر مرد هستید و در خواب خود را در حال خریدن طلا برای زن خودتان ببینید به معنی این است که در زندگی سود و منفعت زیادی نصیبتان می شود.


 تعبیر خواب خرید طلا برای دیگران

دیدن طلا خریدن برای مردان در خواب خوب نیست و به غم و غصه دلالت دارد. اگر در خواب خود ببینید که برای مردی که او را می شناسید طلا می خرید به معنی این است که به او رنج و ناراحتی از جانب شما خواهد رسید. اما اگر در خواب ببینید که برای زنان طلا می خرید نیکو است و به معنی آن است که به ان فرد سود و منفعت خواهید رساند.


 تعبیر خواب خرید طلا النگو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود.

اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

همچنین بخوانید: تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

 تعبیر خواب خرید طلا النگو


 تعبیر خواب خرید طلا برای مرده

دیدن طلا خریدن، برای مرده اگر طلا را به او بدهید خوب نیست و به معنی این است که شما در بیداری چیزی یا کسی را از دست خواهید داد که به همین دلیل دچار غم و ناراحتی زیادی خواهید شد.


 تعبیر خواب خرید طلا برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی خواب ببیند که کسی برای او طلا می خرد نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.


 تعبیر خواب خرید طلا برای مادر

دیدن خریدن طلا برای مادر نیکو است. و می تواند بیانگر عشق و علاقه و محبت شما به مادرتان باشد. اگر با مادر خود قهر هستید، اگر در خواب ببینید برای مادرتان طلا می خرید با او آشتی خواهید کرد و عشق و محبت او را دریافت خواهید کرد.


 تعبیر خواب خرید طلا برای عروس

دیدن طلا خریدن برای عروس در خواب، نشانه خوبی است و می تواند به عشق و علاقه شما نصبت به اطرافیانتان دلالت داشته باشد. اگر مرد هستید و خواب دیده اید که برای همسرتان که عروس است طلا می خرید به معنی این است که عشق بین شما و همسرتان زیادتر خواهد شد.


 تعبیر خواب خرید طلا برای مرد

دیدن طلا خریدن برای مردان در خواب خوب نیست و به غم و غصه و ناراحتی دلالت دارد.

همچنین بخوانید: تعبیرخواب برگشتن معشوق

 تعبیر خواب خرید طلا برای مرد


تعبیر خواب خرید طلا ابن سیرین

زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.


تعبیر خواب خرید طلا حضرت یوسف

هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

☺ تعبیر خواب «خرید طلا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «خرید طلا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

  1. فاطمه

    سلام
    من مجرد هستم خواب دیدم که سرویس عروسی خریدم و در تدارک مراسمات ازدواج هستم اما تو خواب ازم میخوان که سرویس را با سرویسی که نگین دارد و سبک تر هست تعویض کنم تا هزینه کمتری داشته باشد اما من به خاطر زیبا نبودن سرویس نگین دار قبول نمیکنم
    امکانش هست تعبیرش رو بهم بگید

  2. یاس

    سلام ، خواب دیدم ک خانواده داماد برای من سرویس طلا خریده اند. اما در خواب سرویس طلایی بود ک خودم در دنیای واقعی خریدم. در ضمن من مجرد هستم .

نظر خود را بیان کنید