تعبیر خواب خرمهره

دیدن خرمهره در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن خرمهره در خواب چیست؟

تعبیر خرمهره

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد.

بازی کردن با خر مهره خود فریبی است.

آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می کنید یا غلو می نمائید و خود را غیر از آن چه هستید نشان می دهید؛ ریا می کنید و لاف می زنید.

اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می بندید دوست خود را فریب می دهید.

اگر ببینید به گردن گربه خویش خر مهره می آویزید همسر خویش را گول می زنید یا زنی دیگر از شما فریب می خورد و دروغ می شنود.

☺ تعبیر خواب «خرمهره» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «خرمهره» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید