تعبیر خواب عود

دیدن عود در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عود در خواب چیست؟

تعبیر عود

عود دود کردن در خواب خوب است.

اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد.

اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است.

چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.

اگر ببینید چوب عود می سوزانید نیکی و خیرات می کنید.

اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید دیگری خیرات می کند و سود آن عاید شما می گردد.

اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد.

به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد.

تعبیر خواب «عود» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عود» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید