تعبیر خواب سشوار

دیدن سشوار در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سشوار در خواب چیست؟

تعبیر خواب سشوار

سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و زحمت می دهد و تصدیع به وجود می آورد.

اگر در خواب دیدید سشوار دارید چنین کسی به زندگی شما وارد می شود.

سشوار دستی شخصی است با همین مشخصات با این تفاوت که او به شما مراجعه می کند.

سشوار پایه دار کسی است با همان خصوصیات که شما نزد او می روید و خدمت می خواهید.

اگر دیدید سشوار پایه دار و بزرگ در خانه دارید در روزهای آینده به طبیب مراجعه می کنید.

اگر دیدید کسی به شما سشوار پایه دار می دهد او وسیله آشنایی شما با شخصی می شود که می تواند خدمتی در جهت منافع شما انجام دهد.

اگر شما به کسی سشوار پایه دار دادید شما سبب می شوید او با چنین شخصی آشنا شود یا به طبیب مراجعه کند.

سشوار دستی خدمتکار یا دوستی است که به خانه شما می آید و زیاد حرف می زند و تصدیع می دهد.

خواب های مرتبط با سشوار کشیدن مو

☺ تعبیر خواب «سشوار» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سشوار» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید