تعبیر خواب دانه

دیدن دانه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن دانه در خواب چیست؟

دانه grain

در قدیم می گفتند دانه برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است.

اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است.


اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید.

اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید.

اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد. مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد.

دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.

اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می دهید به همسایه خود کمک می کنید.


اگر در خواب ببینید که از زمین دانه برمی دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید. اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید.

اگر در خواب ببینید که گونی های دانه دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب شما می شود.

اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می گیرد.


تعبیر خواب «دانه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «دانه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

2 دیدگاه

 1. سلام
  من خواب دیدم کہ متوجه شدیم یک مرد از آشناها کہ آدم نرمالے نیست براے اینکہ بر علیہ ما کارهائے از پیش ببرد همیشه دانه اسپند میخورد.
  من هم توے یہ پلاستیک کوچک کمے دانه اسپند داشتم کہ به دوسه تا خانم کہ دختر خاله و دختردائے و آبجیم بودن و خودم میدادم کمے اسپند با آب خوردیم کہ نقشه ها و کارهاے اون شخص رو یجورائے باطل کنیم و نقشه هاش بے تاثیر بشه.
  اون متوجه شد و اسپندهارو از ما گرفت و فرار کرد.
  دوباره یہ قسمت خوابم یہ پلیس اومد بهش دستبند زد و گفت برو سوار ماشین شو.پلیس هنوز داخل خونه بود و اون کہ میرفت سوار بشه فرار کرد و من توے کوچه رسیدم از پشت سر گرفتمش کہ سعے داشت خودشو از دستم خلاص کنه بره کہ از خواب پریدم.
  میخوام بدونم تعبیرش چی هست

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه است کهدر قديم مي گفتند دانه هاي برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه اي زير پا و در رهگذر افتاده يا ريخته بود جمع مي کردند و براي مرغان مي گذاشتند در خواب عينا اين عقيده صدق مي کند دانه هاي برکات و نعمات هستند و ديدن دانه در خواب نيکو است. اگر در خواب ديديد که دانه هاي بسيار و از انواع متفاوت داريد پولي نصيب شما مي شود که ريز و درشت و سکه و اسکناس هاي گوناگون است.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید