تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

دیدن شیر دادن به نوزاد در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شیر دادن به نوزاد در خواب چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

خواب و رویا دیدن گاهی برای رساندن پیامی به شما، گاهی هم کاملا بی معنی هستند. برای تشخیص اهمیت آن باید به سراغ تعبییر خواب بروید.بطور معمول خانم ها به دنبال تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد هستن. زیرا بیشتر زنان هستند که این گونه خواب ها را می بینند، اما ممکن است مرد ها یا دختران مجرد هم این خواب را ببینند.

در گذشته خواب را یک درگاه به دنیای ماورایی می دانستند. اعتقاد داشتند خواب یک راه برای رساندن پیام نیروهای غیبی به انسان ها می باشد. بیشتر افراد معتقدند که نباید خواب را برای کسی تعریف کنید و بهتر است برای دریافت پیام آن به معبران یا منابع تعبیر خواب مراجعه کنید.

افراد بسیاری حداقل یک یا چند بار این گونه خواب ها را دیده اند. برای بیشتر آن ها دیدن این خواب ها تعجب آور بوده و به دنبال تعبیر این خواب ها هستند. به همین دلیل در اینجا ما به بررسی تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد می پردازیم. همچنین از نقل قول افراد معتبری آن را تعبیر می کنیم.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

رایج ترین تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد تازه متولد شده برای دختران مجرد یا متاهل و بدون فرزند:

اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید و یا متاهل هستین اما فرزند ندارید. دیدن این خواب میتواند دو برداشت داشته باشد.

1-شما به تازگی در اطرافیان خود مادری دیده اید که در حال شیر دادن به نوزاد خود بوده. به همین دلیل آن را در خواب دیده اید.

2-شیر مادر در خواب نماد یک وابستگی است. این وابستگی رابطه عاطفی عمیق و احساسی شما به یک شخص یا همسرتان می تواند باشد که به او اعتماد بسیاری هم دارید. به عبارتی شما احساس نیاز به بودن آن شخص و یا حتی مراقبت از او را احساس می کنید.

3- یکی از معنی دارترین تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد برای شما احتمال بالای ورود به گفت وگوهای جدی برای داشتن فرزند با همسرتان است و یا این که به زودی با فردی مناسب برای ازدواج آشنا می شوید. اگر این فرد هم اکنون در زندگی شما هست رابطه شما جدی تر شده و بحث ازدواج پیش خواهد آمد.

4- اما اصلی ترین معنی برای متاهلین برای تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد این است که زندگی مشترک شما هم اکنون سرشار از عشق و محبت است و جای هیچ نگرانی ای نیست. آرامشی بالاتر از آرامش کودکی که در آغوش مادر و در حال شیر خوردن است نیست. شما این آرامش را در زندگی مشترک خود تجربه خواهید کرد و خوشبختی و شادی نزدیک است.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر

مطیعی تهرانی در این باره میگوید بطور کلی “شیر خوردن در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است “. پس شیر دادن یعنی نثار این نعمت ها و اگر نوزاد پسر باشد، یعنی این نعمت ها را در راهی درست نثار کنید.

ولی مولف کتاب جامع تعیبیر خواب ها درباره ی تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر تعبیری دیگر دارد. او می نویسد که شیر دادن به نوزادی که پسر باشد نشانه غم و اندوه است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر 


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر

مولف کتاب جامع درباره ی تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر می گوید: اگر نوزادی شیر می دهید دختر باشد و شما در بیداری چنین فرزندی نداشته باشید. ((چه متاهل باشید چه مجرد)) نشانه نعمت است. همچنین به میزان شیری که به نوزاد می دهید خرمی و نعمت نسیبتان خواهد شد.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد از امام جعفر صادق

یکی از درست ترین و مطمئن ترین منابع برای تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد، گفته های امام صادق در این باره است. در تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد از امام جعفر صادق ((ع)) پنج تعبیر محتمل موجود است. بیشتر این تعابیر از اتفاق های خوبی سخن می گوید.

حضرت امام صادق ((ع)) این چنین خواب ها را به ویژه برای زنان و یا دختران اول نشانه های عیش و خوش گذرانی، دوم کسب منفعت و سود فراوان از جانب زنان، سوم آسایش و رفاه، چهارم احتمال از دست دادن پول و پنجم نیز فرزند آوردن و وصلت.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد از حضرت یوسف

خداوند به حضرت یوسف علم تعبیر خواب را بخشید تا بتواند با تعبیر خواب پادشاه به جایگاه والایی که خدا به او عطا کرده بود، برسد. به همین دلیل به تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد از حضرت یوسف می پردازیم چرا که علم ایشان برای تعبیر خواب الهی بود.

حضرت یوسف شیر دادن به بچه را نشانه افزایش روزی میداند. از دیدگاه ایشان دیدن شیر در خواب بسیار خوب است و به معنای روزی، منفعت و خیری است که شامل فرد خواب بیننده می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب جاری شدن شیر از پستان از حضرت یوسف

اگر شخصی در خواب ببیند که از پستان اون شیر جاری می شود، رزق دختر او افزون می شود و مال حلال کسب می کند. ولی اگر خواب ببیند که خون بجای شیر می ریزد به معنای کسب مال حرام است.


تعبیر خواب نوشیدن شیر

اگر شخصی در خواب ببیند که شیر می نوشد به سرزمین هایی سفر می کند و یا به مکان هایی می رود که در آنجا به منفعت های زیادی می رسد.


تعبیر خواب ریختن شیر بر روی زمین

اگر کسی در خواب ببیند که شیر او بر روی زمین بریزد به معنای ضرر های مالی می باشد. گاهی به معنای قطع روابط با دوستان نزدیک است.


تعبیر خواب نوشیدن شیر داغ

اگر کسی در خواب ببیند که شیر داغ می نوشد به این معنی است که در زندگی تلاش می کند. در نتیجه این تلاش به ثروت ها و موفقیت های خوبی دست می یابد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب جن، دیدن جن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دیگران 


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دیگران

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دیگران هم مانند تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر خود است. یعنی به معنای افزایش شادی، روزی و خرمی خواهد بود.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد از ابن سیرین

هنگامی که به دنبال تعبیر خواب باشیم ابن سیرین یکی از اولین اسم هایی است که به ذهن میرسد. اکثر مفسرین خواب اسلامی تفاسیر خود را بر اساس نوشته های ایشان بیان کرده اند. ابن سیرین علم تعبیر خواب را از استاد خود آموخت. او برای تکمیل دانش خود در این زمینه از نوشته های کهن ایرانی بهره جست.

ابن سیرین می گوید اگر زنی در خواب ببیند که در پستان او شیر جمع شده یعنی فرزندی به دنیا خواهد آورد.

همچنین اگر شخصی در خواب ببیند که کودک شده و شیر میخورد یعنی از آرزوها جا مانده.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد برای مرد ها

ابراهیم کرمانی میگوید اگر مرد یا پسری در خواب ببیند که نوزادی را شیر می دهد دلیل بر این است که او را در زندان کنند.

در کل دیدن شیر و شیر دادن به نوزاد معنای مختلفی دارد که به بررسی آنها پرداختیم. شما با فکر کردن به این معانی که برگرفته از گفته های افراد معتبر این علم بودند، می توانید به پیام خواب خود برسید. مطالعه دقیق قطعا موجب تعبیری درست برای خوابتان خواهد شد.

☺ تعبیر خواب «شیر دادن به نوزاد» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شیر دادن به نوزاد» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید