اسم اصیل ایرانی

لیست کامل اسم های اصیل ایرانی دخترانه و پسرانه برای انتخاب نام فرزند.


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم اصیل ایرانی

رایان

رايان : (اَعلام) نام كوهي در حجاز و نام شهري و روستايي است. معنی رایان…

آرمین

آرمين : (اَعلام) 1) نام چهارمين پسر كيقباد سردودمان كياني؛ 2) نژاد آرمين. +   كي…

آرمان

آرمان : 1- آرزو، حسرت، كمال مطلوب، مراد و خواسته؛ 2- تصوراتي كه براي ساختن…

آرمیتا

آرميتا :    (اوستايي) پارسا، پاك، فروتن.

آرشام

آرشام : 1- داراي زور خرس، خرس نيرو؛ 2- (اَعلام) پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ…

پرسیا

پرسیا : (تلفظ: persiyā) منسوب به قوم پارس ؛ (به مجاز) پارسی.

آتوسا

آتوسا :    (از يوناني Atossa) 1- (در اوستایی) زَبَردست؛ 2-(اَعلام) 1) نام چند شاهزاده…

آرزو

آرزو :    (پهلوی، ārzok) 1- خواهش، كام، مراد، چشمداشت، اميد، توقع و انتظار؛ 2-…

آذین

آذين:    1- زيور، زيب، زينت، آرايش؛ 2- (در قديم) آيين، رسم و قاعده.

آرش

آرش : (اوستایی) 1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه…

آرتین

آرتين :  1- منسوب به آرت، پاكي و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاك و مقدس؛…

كيومرث

كيومرث : (= گيومرت)، 1- زنده‌ي فاني. [جزء اول «گيو» و «گيه» به معني جان…

نيكان

نيكان : (نيك + ان (پسوند نسبت، علامت جمع))، منسوب به نيك، ن نيك؛ 2-…

الوند

الوند : (در اوستا) 1- تندمند و داراي تندي و تيزي؛ 2- (اَعلام) 1) نام…

افراسیاب

اَفراسياب : (پهلوي) 1- شخص هراسناك، به هراس اندازنده؛ 2- (در اوستایی، fran(g)rasiyan)؛ 3- (اَعلام)…

ارژنگ

ارژنگ : 1-(به مجاز) نقش و نگار؛ 2- (اَعلام) 1) (= ارتنگ) نام كتاب مصور…

اردشیر

اَردشير :  1- شهرياري و پادشاهي مقدس، كسي كه داراي چنين شهرياري است؛ 2- (اَعلام)…

آرین

آرين : (= آريا)، آريايي، آريا. ( آريا.

آریان

آريان : منسوب به آريا، آريايي؛ م آريا.

آبتین

آبتين : (اَعلام) (= آپتین و آتبین)، ( آتبين. نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي

برسام

برسام از اسامی اصیل ایرانی است که طرفداران بسیاری دارد. بَرسام : (اَعلام) 1) از…

بامداد

بامداد :  (در پهلوی، bāmdāt) 1- مدت زماني از هنگام روشن شدن هوا تا طلوع…

باربد

باربد : [(بار = رخصت، اجازه + بد/ badـ/ و/ bodـ/ (پسوند محافظ يا مسئول)]،…

بابک

بابك : 1- پرورنده و پدر را گويند؛ 2- (در قديم) خطاب فرزند به پدر…

پرهام

آیا بدنبال یک اسم پسرانه زیبا و اصیل هستید؟ پرهام Parham یکی از بهترین انتخاب‌ها…

پاشا

پاشا : 1- (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ 2- (اَعلام) (منسوخ) در امپراتوري عثماني، لقب و عنواني…

پارسیا

پارسيا : منسوب به پارسي، (منسوب به قوم پارس)؛ پارسي، اهل پارس، از مردم پارس.

پارسا

پارسا : 1- آن كه از ارتكاب گناه و خطا پرهيز كند، پرهيزگار، زاهد، متقي،…

تورج

تورج : (پهلوي) (اَعلام) نام پسر بزرگ فريدون؛ همان تور كه توران منسوب به اوست،…

رودین

رودين :  (رود = فرزند به ويژه پسر + ين (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند…