نَصير :    (عربي) 1- ياري دهنده، ياور؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) نصیر اصفهانی: [قرن 12 هجری] پزشک و شاعر ایرانی، معروف به میرزا نصیر حسینی، سراینده‌ي منظومه‌ي پیر و جوان.


اسم نصیر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نصیر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نصیر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نصیر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید