توكل : (عربي) 1- يقين داشتن به رحمت خداوند و اميد بستن به او؛ 2- (در تصوف) واگذار كردن كارها به خداوند در جايي كه اراده و قدرت بشري كارساز نباشد.


اسم توکل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار توکل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام توکل چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به توکل تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید