در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

تعبیر غزل حافظ شماره 27

✔ تفسیر فال حافظ شما؛ غزل حافظ شماره 27

اگر دلسرد و نا امید نشوی و دست از تلاش بر نداری، به هدف خود می رسی هرچند که در این راه دچار دردسر خواهی شد اما به هر حال نباید نا امید شوی. از تجربه ی دیگران برای رسیدن به هدف استفاده کن.

برای تکرار فال حافظ، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی!


غزل شماره 27 حافظ شیرازی

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

وز قد بلند او بالای صنوبر پست

آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست

بازآی که بازآید عمر شده حافظ

هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست


آیا فال حافظ درست است

چگونه فال حافظ بگیریم؟

شعر عاشقانه حافظ

شعر حافظ نوروز❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین