افراد موفق

معرفی افراد و شخصیت های موفق ایران و جهان


Deena Varshavskaya
استارتاپ های موفق زنان

برای یک زن راه اندازی استارتاپ ممکن است ترسناک باشد چراکه کارهای اینچنینی را معمولاً مردها انجام میدهند اما باور…

1 2