افراد موفق

معرفی افراد و شخصیت های موفق ایران و جهان


Deena Varshavskaya
استارتاپ های موفق زنان

برای یک زن راه اندازی استارتاپ ممکن است ترسناک باشد چراکه کارهای اینچنینی را معمولاً مردها انجام میدهند اما باور…

زنان کارآفرین ایران امروز

بر اساس آمارهای بانک‌مرکزی نزدیک 20درصد زنان ایرانی در سال 1391 دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. از مجموع زنان شاغل در…

پروفسور پرویز معین

پروفسور پرویز ولندانی که بعدا به نام پرویز معین تغییر نام داد، از جمله چهره های برتر علمی ایرانی در…

بیوگرافی سالار کمانگر

سالار کمانگر در حال حاضر یکی از جوانترین افرادی است که در شرکتی به بزرگی و عظمت گوگل توانسته به…