گاهی اوقات مورچه های کوچک در یک خانه تمامی اهالی خانه را عاجز میکنند و برای بدست آوردن غذا در تمام سطح خانه پخش می شوند ، این موجودات کوچک با این دنیای بسیار بزرگی که دارند دشمنان بسیار زیادی نیز دارند که در این مطلب به آن ها اشاره می کنیم.


کرم پروانه آبی

کرم ها در گونه های متفاوت همیشه مزاحم مورچه ها بودند. این نوع ازکرم از همه بیشتر مورچه ها را اذیت می کنند. در یک تحقیق یک کرم و چند مورچه و یک مورچه ملکه را داخل یک ظرف قرار دادند و مورچه ملکه سریعا به سمت کرم حمله ور شد تا از مورچه ها دیگر حفاظت کند چرا که این نوع کرم تخم های مورچه را می خورند.

دشمن اصلی مورچه


Larva mimic Fly

همانطور که گفتیم گونه های مختلف کرم به مورچه ها بسیار آزار می رسانند. “Larva mimic Fly” نیز یکی از مزاحم ترین کرم ها است. این کرم شاید به طور کلی به مورچه ها آسیبی وارد نکند اما بسیار تنبل است و از خوردن غذای مجانی لذت می برد. معمولا انبارهای غذایی مورچه ها از دست این نوع کرم در امان نیست.

دشمن مورچه کیست


Paussinae

در کنار کرم های مزاحم، یکی از گونه های سوسک به نام”Paussinae” نیز بسیار برای مورچه ها مزاحمت ایجاد می کنند. این نوع سوسک می تواند از خودش ماده ای شیمیایی تولید کند و همچنین خیلی دوست دارند تا از مورچه ها تغذیه کنند. همین باعث می شود تا به یکی از بزرگترین دشمنان مورچه ها تبدیل شوند.

دشمن مورچه چه حیوانی است


مورچه های دیگر

شاید باورتان نشود اما بزرگترین دشمن مورچه ها خودشان هستند. همانطور که در بالا اشاره کردیم گونه های مورچه در دنیا بسیار زیاد است و گاهی اوقات بین خودشان دعوا رخ می دهد. برای مثال مورچه های کوچک راهی را پیدا می کنند و به انبارهای مورچه های بزرگتر نفوذ می کنند و از آن ها غذا می دزدند. این باعث می شود تا دعوایی بین آن ها رخ دهد و یکدیگر را نابود می کنند.

دشمن مورچه چه حشره ای است


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

1 دیدگاه

  1. ژولي پولي

    ميازار موري كه دانه كش است كه جان دارد و جان شيرين خوش است!

    البته مورها نيز نبايد ما را بيازارند!!

نظر خود را بیان کنید