انشا در مورد غیبت نکردن

موضوع انشاء درباره غیبت

انشا در مورد غیبت

از آنجاکه غیبت کردن معمولاً از یک گپ کوتاه شروع می‌شود، قبل از اینکه بفهمیم داریم غیبت می‌کنیم در آن گرفتار خواهیم شد. خیلی از آدمها از اینکه بقیه بفهمند آنها پشت سر کسی غیبت می‌کنند، واهمه دارند. بیشتر اوقات واقعاً منظور نداریم که پشت کسی حرف بزنیم اما اینکار را می‌کنیم چون از فکرمان استفاده نمی‌کنیم.

در این صفحه چند مقاله کاربردی درباره غیبت کردن را برای شما آماده کرده ایم تا یک موضوع انشاء عالی داشته باشید.


عادات بد حرف زدن

کلمات، ماهیت قدرتمندی دارند و به شما توانایی تغییر دنیا را می‌دهند، اما قدرت تخریب کامل شما را هم دارند. بدتر از همه، گاهی کلمات از دهان‌تان می‌پرند و هرکسی که دوروبر فرد گوینده است تشخیص‌شان می‌دهد غیر از خود گوینده! عادات بد سخن گفتن، به هرشکلی می‌توانند باشند و اگر می‌خواهید این عادات را ترک کنید، مهم است که به‌هر طریقی شناسایی‌‌شان کنید.

متاسفانه، این عادت تنها به چیزهایی که می‌گویید برنمی‌گردد بلکه چگونگی بیان و دریافت کلمات هم می‌تواند به آنها مفهوم منفی بدهد. گفتگو درباره کسی که حضور ندارد، هرچقدرهم که بد و منفی نباشد، می‌تواند تبدیل به غیبت، شایعه یا حرف مفت شود و تقریبا همیشه نیشش به شما برمی‌گردد.

وقتی درمورد کسی حرف می‌زنید که برای دفاع از خودش حضور ندارد، دچار قضاوت کوته‌فکرانه خواهید شد. عادت کنید به پخش عقاید و اطلاعات خوب درمورد دیگران وقتی که حضور ندارند، بنابراین کلمات‌تان توسط دیگران تحریف نخواهند شد.

همچنین باید از شکایت کردن یا بهانه آوردن اجتناب کنید و مسئولیت اعمال و رفتارتان را بپذیرید. وقتی دیگران را بابت ضعف‌های خودتان، مورد سرزنش قرار می‌دهید از بزرگواری خودتان کاسته و وجهه کاذبی از خود ارائه می‌دهید.

ادامه مقاله: عادات بد در حرف زدن