اگر پریود بیشتر از 10 روز طول بکشد چه غسلی دارد

اگر می‌خواهید بدانید پریود بیشتر از ده روز چه غسلی دارد و نیت غسل حیض بیشتر از ده روز چیست، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

پریود بیشتر از 10 روز طول بکشد چه غسلی دارد؟

پریود شدن یکی از شرایط و تغییرات ماهیانه طبیعی در بدن بانوان است که دارای احکام تعیین شده ای برای انجام واجبات دینی می‌باشد. از جمله انجام غسل برای پریود به منظور به جا آوردن نماز و روزه. اما از آنجاییکه پریودی در برخی موارد دچار تغییراتی می شود، احکام ویژه‌ای نیز برای آن منظور گردیده است. در این مطلب از آلامتو شرح می‌دهیم که اگر پریودی بیشتر از ده روز طول بکشد چه غسلی دارد و نیت غسل حیض بیشتر از ده روز چیست.

همچنین بخوانید: غسل جنابت بعد از اذان صبح خامنه ای

اگر پریود بیشتر از 10 روز طول بکشد چه غسلی دارد؟

آنطور که در احکام بانوان آماده است، هر زن ممکن دچار تغییراتی در دوره ماهیانه خود شود، پس باید به تعداد روزهای عادت خود حیض و بقیه روزها را استحاضه در نظر بگیرد، چه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نه. در غیر از این باشد، حکم متفاوت می‌شود.

به طور کلی مدت حیض در بانوان کمتر از 3 روز و طولانی‌تر از 10 روز نمی‌شود و بیشتر از آن استحاضه است. در صورتیکه خون حیض بیشتر از ده روز شود، روزهای بعد از روز دهم جزو حیض محسوب نمی‌شود و استحاضه است و باید طبق احکام استحاضه رفتار شود. همچنین نشانه دیگر خون استحاضه این است که فاصله بین دو خونریزی کمتر از ده روز باشد. در واقع از شرایط حیض این است که فاصله بین پاکی دو حیض پشت سر هم کمتر از ده روز نمی‌باشد.

حتی در مواردی که بانوان به علت استفاده از دستگاه دوره پریود طولانی تر از ده روز دارند نیز تا ده روز حکم عادت ماهیانه است و پس از آن شامل استحاضه می‌باشد. استحاضه بر اساس اینکه قلیله، متوسط یا کثیره باشد متفاوت است.

نیت غسل حیض بیشتر از ده روز چیست؟

نیت غسل حیض بیشتر از ده روز چیست؟

همانطور که شرح دادیم، طول حیض در بانوان بیشتر از ده روز نمی‌باشد، بنابراین هر نوع ترشح یا لکه ای که پس از این مدت در بانوان مشاهده شود حکم استحاضه را دارد. بنابراین در این شرایط تا روز دهم حیض و پس از آن نیت غسل باید استحاضه در نظر گرفته شود. معیار شمارش روزها می باشد به این معنا که شب آخر جزء شمارش قرار نمی گیرد و چنانچه شخص تا شب یازدهم نیز خون مشاهده کرد، آن جزو استحاضه است.

پس اگر زن پس از پایان ده روز غسل حیض کرد، و حتی برای چند ساعت پاک بود و مجددا آثاری را بر لباس خود مشاهده کرد، دیگر حیض نمی باشد و با شرایط استحاضه می‌تواند اعمال دینی خود را انجام دهد.

در مورد نیت غسل نیز بستگی به این دارد که خون دیده شده پس از ده روز به چه مقدار باشد و بر اساس آن حکم قلیله یا کثیره بودن بر آن جاری است که باید با رعایت آن به عبادت بپردازد.

همچنین بخوانید: غسل جبیره برای کاشت ناخن

انواع استحاضه

استحاضه قلیله (کم) باید برای هر نماز وضوی جداگانه گرفت. برخی از فقها این کار را واجب و برخی آن را مستحب می‌دانند. همچنین پنبه قرار گرفته در فرج تعویض و لباس پاک باشد. استحاضه قلیله به غسل نیاز ندارد.

استحاضه متوسطه وقتی مشاهده شود شخص باید غسل کند و این غسل برای نمازهای آن روز کفایت می کند. شرایط این است که خون در پنبه قرار گرفته نفوذ کند و از طرف دیگر آن دیده شود اما به نوار نرسد. این شخص باید در روزهای بعدی نیز، پیش از نماز صبح یک غسل برای نمازهای آن روز انجام دهد که همین کفایت می‌کند. پس از وضو و غسل، در صورت امکان و بدون وارد آمد ضرر، از خارج شدن خون پیشگیری کند.

استحاضه کثیره یا زیاد در مواقعی است که خون در پنبه نفوذ کند و از سوی دیگر آن نیز خارج شود و به دستمال یا نوار برسد. در اینجا علاوه بر وظایف مستحاضه قلیله، برای هر نوبت از نمازهای روزمره نیز یک غسل واجب است. البته اگر شخص نماز ظهر و عصر را با هم و مغرب و عشاء را با هم و پشت سر هم بخواند، روزی سه غسل کفایت می‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی، استحاضه را تنها به قلیله و متوسطه تقسیم کردن و نشانه‌های استحاضه متوسطه را نیز در دسته استحاضه قلیله قرار داده و حکم هر دو را همان احکام قلیله دانسته اند.

همچنین بخوانید: نماز استغفار

سخن آخر

در این مطلب گفتیم چنانچه پریود بیشتر از ده روز طول بکشد چه غسلی دارد و نیت غسل حیض بیشتر از ده روز چیست. البته باید بدانید در جزییات نظرات مراجع عالیقدر با هم اندک تفاوتی دارد که برای اطمینان باید به حکم مرجع خود رجوع کنید. امیدواریم اطلاعات ارائه شده پاسخگوی سوالات شما همراهان بوده باشد.


نظر خود را بیان کنید