ایا زن باردار باید فطریه جنین را بدهد؟ فطریه زن باردار چقدر است؟

فطریه زن باردار

فطریه یا زکات فطره بر تمام مومنینی که فقیر نباشند واجب بوده و به عنوان فروع دین اسلام بایستی برای خود و کسانی که تحت تکفل هستند پرداخت گردد. ولیکن سوالی که پیش می آید این است که آیا زن باردار باید فطریه جنین را بدهد؟ فطریه زن باردار چقدر است؟ در این مطلب از آلامتو به بررسی پاسخ این سوال از نظر مراجعین معتبر پرداخته و در اختیار شما همراهان گرامی قرار داده ایم. با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: مبلغ فطریه امسال نفری چقدر است؟

آیا زن باردار باید فطریه جنین را بدهد؟

فطریه زن باردار بر عهده شخصی است که به وی نفقه داده و یا مخارج زن را تامین می نماید. ولیکن لازم نیست فطریه برای جنینی که هنوز به دنیا نیامده است پرداخت شود. مگر آنکه پیش از اذان مغرب روز آخر ماه رمضان به دنیا آمده باشد. نوزاد شیرخواری که پس از اذان مغرب و در شب عید فطر به دنیا بیاید نیازی نیست که برای او فطریه پرداخت شود اگر چه مستحب است که پرداخت شود. برخی مراجع معتقدند تا پیش از اذان ظهر روز عید فطر تعداد تحت تکفل محاسبه شده و فطریه پرداخت گردد. لذا با این حساب نوزاد شیرخواری که تا پیش از اذان ظهر روز عید فطر به دنیا آمده باشد نان خور محسوب شده و بایستی زکات فطره وی پرداخت گردد.


فطریه زن باردار چقدر است؟

فطریه زن باردار بر اساس قوت غالب برنج یا گندم مانند افراد دیگر تحت تکفل محاسبه می گردد. زیرا به جنین در شکم مادر فطریه تعلق نخواهد گرفت و زکات فطره زن باردار مانند افراد عادی محاسبه و به مستمندان پرداخت می گردد.


فطریه جنین در شکم مادر خامنه ای

فطریه جنین که به دنیا نیامده است و نان خور محسوب نمی شود واجب نیست که پرداخت شود از نظر آیت الله خامنه ای فطریه جنینی باید پرداخت شود که پیش از غروب و اذان مغرب آخرین روز ماه رمضان به دنیا آمده و نان خوار سرپرست محسوب می شود البته ایشان فرموده اند مستحب است که جنینی که تا پیش از اذان ظهر روز عید فطر به دنیا آمده محاسبه و پرداخت گردد.

همچنین بخوانید: نماز عید فطر چگونه خوانده می شود و چند رکعت است؟

ایا زن باردار باید فطریه جنین را بدهد؟ فطریه زن باردار چقدر است؟


فطریه جنین در شکم مادر سیستانی

فطریه جنین در شکم مادر از نظر سیستانی واجب نیست که پرداخت شود مگر آنکه پیش از غروب آخرین روز ماه رمضان به دنیا آمده باشد که در این صورت نان خور سرپرست محسوب شده و باید زکات فطره وی پرداخت گردد.


کفاره روزه زن باردار چقدر است؟

کفاره روزه زن باردار از نظر بسیاری از فقها و مراجع تقلید یکسان بوده و در این مورد اتفاق نظر دارند. کقاره زن باردار به ازای هر یک روز یک مد طعام می باشد و قضای آن را تا یک سال بعد به جا آورد. در صورت ضرر داشتن روزه قضای روزه و پرداخت کفاره واجب نیست ولی باید بعدا قضای آن را به جا آورد.

همچنین بخوانید: عکس نوشته و پروفایل تبریک عید فطر

فطریه شیرخوار بر عهده کیست؟

فطریه شیرخوار که از مادر یا دایه شیر می خورد بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را تامین می نماید. اگر دایه از مال طفل بر می دارد نیازی نیست فطریه طفل محاسبه و پرداخت گردد.


نظر خود را بیان کنید