جملات فیلسوفانه عاشقانه

متن فلسفی عاشقانه love

مجموعه ای از جملات فلسفی و عاشقانه زیبا

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم

ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری

بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه فلسفی

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .

پیام کوتاه فلسفی درباره عشق

گاهی آنقدر غرق در آرزوهایت هستی که فراموش میکنی تو خود آرزوی کسی هستی

سخنان بزرگان درباره عشق

«در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.»

آلبرت اینشتین

متن قشنگ درباره عشق و عاشقی

«آن‌گاه که عشق تورا می‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال‌هایش پناه می‌دهد، تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را درهم‌کوبد، مانند باد شرطه که بوستانی را.»

جبران خلیل جبران

 سخنان عاشقانه فیلسوفان

«از پریدن‌های رنگ و از طپیدن‌های دل// عاشق بی‌چاره هرجا هست رسوا می‌شود»

ناشناس

جملاتی زیبادر مورد عشق

«ازدواج وسیله‌ای است برای فرار از ترس تغییر، ازدواج وسیله‌ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیده‌ای است که به محض تلاش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می‌سازد.»

اوشو

سخنان فلسفی عاشقانه

«از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد// صد فتنه و شور در جهان حاصل شد// سر نشتر عشق بر رگ روح زدند// یک‌قطره فروچکید، نامش دل شد»

افضل‌الدین کاشانی

اس ام اس عاشقانه جدید

«اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است.»

اوشواس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید