جملات فلسفی زیبا

جملات فلسفی زیبا Philosophical

جملات فسلفی زیبا

آنان که آفتاب را به زندگى دیگران ارزانى میکنند نمیتوانند خود از آن بى بهره باشند

______________________

دالایی لاما : براى اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و براى اداره کردن دیگران از قلبت ….

______________________

بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می کوبد رونده باش ، امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست ، زنده باش

______________________

تاسف برای گذشته به این میماند که انسان به دنبال باد بدود.

______________________

تنها اشتراک انسان ها متفاوت بودن آن هاست

______________________
گاهی آنقدر غرق در آرزوهایت هستی که فراموش میکنی تو خود آرزوی کسی هستی

______________________

این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است

______________________

دوست خوب مثل عطرفروشه

حتی اگه چیزی از عطرش بهت نده ، بوی عطرش بهت میرسه

______________________

چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نماییاس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید