تعبیر خواب اسارت

دیدن اسارت در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن اسارت در خواب چیست؟

تعبیر خواب اسارت Captivity

تعبیر خواب اسارت میتواند تا حدودی با تعبیر خواب زندان و زندانی شدن در ارتباط باشد.


تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.


تعبیر خواب اسارت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
 • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.


تعبیر خواب اسیر شدن محمدبن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.
 • اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

تعبیر خواب اسارت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید.

اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید. اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب اسارتگاه

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن اسارتگاه در خواب، علامت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

به نقل از سایت ستاره.

☺ تعبیر خواب «اسارت» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «اسارت» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

7 دیدگاه

 1. عظیم زاده

  باسلام و خسته نباشید
  خواب عجیبی دیدم ک ذهنم مشغول شده لطفا جوابم رو بدهید
  خواب دیدم جنگ شده و من وهمسرم بعنوان اسیرگرفتند و مارومیخان آزادکنند چندتا اتاق و درب بود ک پشت سرگذاشتیم درب آخر نگهبانش نبود و گفتند منتظرباشید بعدش بیدارشدم ازتون خواهش میکنم تعبیرش روبفرمایید!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که تعبیر این خواب به این معنا میتواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور به عات محبتی که به همسرتان دارید با دیگران دچار مشکل خواهید شد اما راجع به آزادی از زندان هم آمده است که به معنای ان است که از مشکلی رهایی خواهید یافت و این خواب جایی برای نگرانی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 2. خطیبی

  من پدرم را خواب دیدم که اورا دستگیر کرده اند.تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز خوانده اید تعبیر خواب دستگیری یا مسایلی مربوط به این به این شکل خواهد بود که احتمالا ایشان درگیر موضوع ناخوشایندی خواهند شد،اما این دال بر مستاصل بودن ایشان نیست بلکه میتواند به معنای این باشد که ممکن است در آینده ای نزدیک دچار مسکلی بشوند اما با درایت قابل حل و فصل خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سارا

  اگر خواب ببیند که عده ای میخواهند اورا دستگیر کنند تعبیرش چیست؟

  • خطیبی

   اگر ایشان را خواب ببینم که بیمار است تعبیرش چیست؟

   • یاسین صداقت

    با سلام
    دیدن خواب بیماری تعبیری به این شکل دارد که احتمالا ایشان در حال حاضر موضوعی را پنهان میکنند که احتمالا سبب بدنامیشان خواهد شد اگر فاش شود.
    تعبیر بیماری در خواب به معناهای مختلفی میتواند باشد ولی همیشه بهترین شکل آن را در نظر میگیریم که در اینجا به این شکل خواهد بود که پدر شما د رحال پنهان کردن موضوعی است که احتمالا مرتکب بدان شده اند و از فاش شدن آن رنج خواهند برد.
    سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید