تعبیر خواب چهره نورانی

دیدن چهره نورانی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن چهره نورانی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چهره نورانی

تعبیر خواب چهره نورانی

هنگام خواب روح از جسم جدا می شود و در عالم دیگری سیر می کند. همین عامل می تواند باعث شود که ما خواب ببینیم و یا به اصطلاح درست تر رویای صادقه ببینیم. بنابراین بسیاری از خواب های ما تعبیر دارند. ممکن است شما در خواب خود چهره نورانی و زیبایی را را ببینید. این خواب نیز از دسته رویاهایی است که برای شما قابل تعبیر است بنابراین در ادامه این پست از آلامتو می توانید معنی و تعبیر خواب چهره نورانی را بخوانید.


تعبیر خواب چهره نورانی زن

به طور کلی باید بگوییم دیدن چهره نورانی و زیبا در خواب نشانه این است که حال مردم خوب است و آنها شادند. اما در صورتی که شما در خواب چهره زشت و سیاه ببینید به معنی ناراحتی و غم است که ممکن است در زندگی بیداری گریبان گیر شما شود. اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت. اگر در خواب خودتان را با چهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید. به طور کلی دیدن صورت زیبای خود در خواب نشان دهنده آرایش مردم و کدخدایی و بزرگی او در زندگی است. اگر در خواب خود صورتی زیبا و معصوم ببینید معنی خواب شما این است که با محافظه کاری در پی لذت بردن هستید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب اسب، معنای واقعی اسب سفید یا سیاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب چهره نورانی


تعبیر خواب چهره نورانی مرد

ممکن است شما در خواب خود یک چهره نورانی را مشاهده نمایید. چهره نورانی یک مرد در خواب این را به شما نوید می دهد که اخبار خوب و خوشحال کننده ای در راه است و قرار است شما به شادی برسید. اگر در خواب خود چهره یک کرد را نورانی می بینید در صورتی که آن مرد برای شما فردی آشنا باشد می توانید مطمئن باشید که در آینده قرار است برای شما اتفاقات خوبی رقم بخورد. چهره های نورانی که در خواب خود می بینید نشانه سلامتی ، شادی و رضایت شما از زندگی است.


تعبیر خواب چهره نورانی مرده

به تعبیر خواب امام صادق (ع) دیدن چهره در خواب می تواند هشت معنی داشته باشد که شامل موارد زیر است.

معنی اول این خواب این است که بیننده خواب به شرف و بزرگی زیادی می رسد. معنی دوم این خواب است که بیننده خواب دچار خواری و حقارت می شود. معنی سوم این خواب این است که کارهای شما نظم می گیرد و از بی نظمی در می آید. معنی چهارم این خواب این است کهنشان دهنده دین و دیانت بیننده خواب است. معنی پنجم این خواب این است که رسوا می شود اگر صورت را به شکل سیاه ببیند. معنی ششم این خواب این است که شما قرض می گیرید و بدهکار می شوید. معنی هفتم این خواب این است کهانجام کار نیک توسط شماست. معنی هشتم این خواب این است که توفیق طاعت پیدا میکنید و مقام معنوی شما زیاد می شود. دیدین صورت زیبا در خواب نشان دهنده این است که حال مردم خوب است و آنها شادند ولی دیدن چهره زشت نشان دهنده غم و ناراحتی و بیماری است. اگر در خواب صورتی را ببینیم که تغییر کرده است از حالت عادی خود ، معنی خواب این است که دروغگو می شوید و از خدا دور می شوید.


تعبیر خواب چهره نورانی پیامبر

اگر مردی در خواب صورتش آرایش کرده باشد معنی خواب خجالت و شرمساری است و برای زن ها به شرطی که آرایش زننده نباشد معنی این خواب خوب است و نشانه خوشبختی است. اگر در خواب دیدید که دارید صورت خود را می شورید معنی خواب این است که کاری انجام داده اید و از انجام آن پشیمان شده اید. اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت. اگر در خواب یک صورت را دیدید که پوشانده شده است و نمی توانید تشخیص دهید که کیست معنی این خواب این است که خبر های بدی به شما می رسد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سیل، دیدن سیلاب در خانه، رودخانه و شهر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چهره نورانی


تعبیر خواب چهره نورانی نوزاد

به تعبیر لوک اویتنهاو: اگر در خواب دیدید که رنگ صورت شما پریده است معنی خواب بیماری است. اگر در خواب یک صورت ظریف دیدید معنی خواب این است که آرزوهای شما برآورده می شود. دیدن صورت زشت در خواب نشان دهنده غم و غصه است.


تعبیر خواب نورانی شدن صورت دیگران

به تعبیر ابن سیرین: اگر در خواب خودتان را با چهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید. ولی اگر در خواب خود را با چهره ای زشت از حالت واقعی ببینید معنی خواب این است که قدر و منزلت شما در زندگی کم می شود و دیگران با نگاهی تحقیر امیز او را نگاه می کنند. اگر در خواب ببیند که صورتش به صورت هر چیز دیگری تبدیل شده است معنی خواب این است که او به همان چیزی که دیده است محشور می شود. اگر در خواب دیدی که صورتش به حالت قبل خود بازگشت او به خدا روی می آورد.

☺ تعبیر خواب «چهره نورانی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چهره نورانی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. .

    صدقه بلا ها را دفع میکند هر صبح و شب صدقه دهید که بلا ها را دفع میکند
    و اگر خواب بد دیدید یا ترسیدید که خواب بد است یا شک کردید صدقه بدید بلا دفع میشود
    و خواب را بد ندانید و به خدا توکل کنید و صدقه بدهید تا بلای آن خواب دفع شود
    صدقه بلا های زیادی را دفع میکند

نظر خود را بیان کنید