تعبیر خواب چراغ

دیدن چراغ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن چراغ در خواب چیست؟

تعبیر چراغ
اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند.
افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.
چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده و چنان چه دختر جوانی چراغ، بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند.
برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد.
لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند.
اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

☺ تعبیر خواب «چراغ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چراغ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید