تعبیر خواب فتق شکم

دیدن فتق شکم در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن فتق شکم در خواب چیست؟

تعبیر خواب dreams

غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند؛ این را فتق می نامند.

فتق یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود نیامده باشد تعبیر آماس را دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید که فتق شکم دارید و روی شکم شما برجستگی به وجود آمده و آماسیده از جانب همسرتان سودی عایدتان می گردد که به اندازه همان فتق کم یا زیاد است.

اگر فتق بزرگ باشد سود بسیار است و اگر کوچک سود قلیل.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ناف

تعبیر دیدن فتق بیضه

اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود.

اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد.


☺ تعبیر خواب «فتق شکم» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «فتق شکم» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید