تعبیر خواب پر

دیدن پر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پر در خواب چیست؟

پر Feather

پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که پر داريد به رفاه دست و پا گير مي رسيد…

منظور پري است که در بالش مي ريزيم مثل پر قو يا پر مرغ و چنانچه ببينيد که مقداري پر جمع آوري کرده ايد و پرها را جايي انباشته ايد خواب شما مي گويد که به رفاه و نعمت مي رسيد ولي اين رفاه دست و پا گير است همان طور که پر وقتي به لباس و موي سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لاي مو و لباس مشکل مي شود و وقت مي گيرد. اگر در خواب احساس کنيد که پر داشته ايد و پرهاي شما ريخته يا در حال ريختن است نگران آن باشيد که به شما زيان مالي وارد آيد و يا به حيثيت و آبروي شما لطمه بزنند. اگر ديديد که بال داريد خواب شما مي گويد که امکانات شما فزوني مي يابد و کارهايي را که نمي توانستيد بکنيد قادر خواهيد شد که انجام دهيد. اگر در خواب ببينيد که بال داريد و اينجا و آنجا پرواز مي کنيد خواب شما مي گويد که به سفر مي رويد. اگر ديديد که مثل مرغ بال درآورده ايد نشان آنست که به بزرگي مي رسيد. البته در حد شغل و سمتي که داريد. به هر حال ديدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفيد باشد و اين چنين پري گوياي امکانات و آبروي بيننده خواب است.

☺ تعبیر خواب «پر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


9 دیدگاه

 1. فائزه

  سلام.خواب دیدم قفسی پراز مرغ درحیاط بود. وفقط زیریکی از انها تخم مرغ بود.ان رابرداشتم. کثیف بود اما آن رابادست مثل یک تخم مرغ ابپز تکه تکه میکردم ومیخوردم. حین خوردن تکه های تخم مرغ تبدیل به پرسفید میشد. اول آنهاراقورت دادم. اما گلویم رااذیت کرد ویکی یکی پرهارابادست ازگلویم خارج میکردم. سرهمه ی بال هاخونی بود وگلویم رازخم کرده بود. بال های بزرگ راازگلو خارج کردم و کوچک هاراقورت دادم. درموردتعبیر خوردن پر وبال مرغ مطلبی نیافتم. میشه تعبیرکنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب پر و همچنین تعبیر خواب مرغ می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده باید بسیار به نسبت انتخاب هایتان دقیق باشید و بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده باید در ارزوهایتان غرق نشوید که به هیچ چیزی شما را نخواهند رساند.
   سربلند و پیروز باشید

 2. لطیفه

  باسلام
  خواب دیدم جلوی در اتاقم یه پر سفید هست پر رو برداشتم جلوتر که رفتم یه پر کرم رنگ هم پیدا کردم اون رو هم برداشتم

 3. گل‌ناز

  خواب ‌پروانه‌ای را دیدم که در بالکن خانه‌ای نشسته بود و من او را تماشا میکردم او بسیار بزرگ بود و پرهای او بسیار خاص بود و من تابحال اینچنین ‌روانه‌ای ندیده بودم پرهایی مثل پر طاووس ولی انتهایش متفاوت بود. او پر زد و رفت ولی یکی از پرهایش را برایم گذاشت(منظورم یک بال کامل نیست یک شاخه از یکی از پرهایش) بسیار زیبا بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما بیشتر حکم یک تلنگر را دارد که باید از ان اگاه باشید و بدانید که میتواند نشان از هوسی بزرگ باشد که اگر به ان تن دهید، همیشه همراه شما بماند و از این رو بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. ستاره

  سلام
  در خواب دیدیم ک از آسمان پر مرغ میبار در خواب باخودم میگم چرا اسمان برفهاش این شکلین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشان از آن می تواند داشته باشد که از بابتی که به آن فکر هم نمی کنید ممکن است خیری برای شما برسد که به رفاه و نعمت شما منجر شود.
   سربلندو پیروز باشید.

 5. هدی

  خواب دیدم از آسمان پرهای سفید بسیاری میبارد من ترسیدم انگار قیامت بود که ناگهان دیدم به این پرها در آسمان شلیک میکنند و تیرباران میکردند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب پر بر این معنی است که اگر پر های زیادی دیدی یا جمع کردین نشان از رفاه است و اینکه شما پر دیده اید و به آنها شلیک شده است نشان از این است که احتمالا حالت رفاه و آرامش شما کمی چار اختلال می‌شود. و صدقه بدهید که رفع بلا شود.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید