تعبیر خواب گنجه

دیدن گنجه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گنجه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن گنجه در خواب

منوچهر مطیعی میگوید:

در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد.

او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان طور که گرفته باز می دهد.

اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می کنید.

تعبیر خواب گنجه به روایت یوسف نبی:

  • خواب یک گنجه لباس: شما اشتیاق بسیار به ثروت دارید.
  • لباسهایی را در گنجه می گذارید: ناکامی
  • یک گنجه لباس نامرتب: اشخاص بخصوصی از شما می ترسند.
  • یک گنجه پراز لباسهای کهنه: بواسطه وجود شخص دیگری پولدار می شوید.
  • از لباسهای گنجه به دیگران می دهید: غافلگیر خواهید شد.

خواب های مرتبط با گنجه


☺ تعبیر خواب «گنجه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گنجه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید