تعبیر خواب گنجه

دیدن گنجه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گنجه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن گنجه در خواب

منوچهر مطیعی میگوید:

در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد.

او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان طور که گرفته باز می دهد.

اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می کنید.

تعبیر خواب گنجه به روایت یوسف نبی:

  • خواب یک گنجه لباس: شما اشتیاق بسیار به ثروت دارید.
  • لباسهایی را در گنجه می گذارید: ناکامی
  • یک گنجه لباس نامرتب: اشخاص بخصوصی از شما می ترسند.
  • یک گنجه پراز لباسهای کهنه: بواسطه وجود شخص دیگری پولدار می شوید.
  • از لباسهای گنجه به دیگران می دهید: غافلگیر خواهید شد.

خواب های مرتبط با گنجه


تعبیر خواب «گنجه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گنجه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید