تعبیر خواب کرست

دیدن کرست در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کرست در خواب چیست؟

رویا dream
کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست.
چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام می دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کند.
اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد.
اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.

☺ تعبیر خواب «کرست» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کرست» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید