تعبیر خواب پاییز

دیدن پاییز در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پاییز در خواب چیست؟

تعبیر خواب فصل پاییز چیست

دیدن پاییز (خزان) با علائم و نشانه هایی که دارد در خواب های ما خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد.

احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما به صورت پاییز و عوارض و علائم آن متجلی می شود که گرفتگی خاطر و ملال یکی از آن ها است.

اگر پاییز باشد و شما در خواب بر درختان میوه ببینید تعبیر آن بستگی به آن میوه بخصوص دارد که دیده اید. تعبیر میوه ها را نیز یک یک در جای خود نوشته ام. اجمالا تعبیر پاییز همان بود که نوشتم.

اگر در فصل خزان در صحرا باشید و خرمن گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می گوید نعمت و برکت می یابید اما آزرده و ملول هم می شوید.

اگر در پاییز نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می گوید تسکین می یابید، دل جوئی می شوید، مورد محبت و نعمت قرار می گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصا در خزان. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجوئید در فصل خزان گوینده مصیبت و بلا است.

روی هم رفته دیدن پاییز و فصل خزان در خواب یک دوره کوتاه گرفتگی خاطر ملال است که البته زود می گذرد.


خواب های مرتبط با فصل پاییز


☺ تعبیر خواب «پاییز» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پاییز» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید