تعبیر خواب عطار

دیدن عطار در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عطار در خواب چیست؟

تعبیر عطار
در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند.
فرق حشاش با عطار در این بود که اولی خودش گیاهان دارویی را در کوه و دشت می یافت و جمع می کرد و دومی گیاهان جمع آوری شده را از او می گرفت و با گرفتن عصاره آن ها و خشک کردن و در هم آمیختن به دارو مبدل میکرد و به بیماران می داد.

به هر حال کلمه عطار در زبان فارسی محاوره امروز آن معنی را نمی رساند و عطار کسی است که ضمن فروختن ادویه و گیاهان دارویی مواد غدایی خشک نیز می فروشد.
پس تعابیر و تاویلاتی که در مورد عطار در کتب تعبیر نوشته شده با عطار امروزی قابل انطباق نیست.
با شناختی که امروز از عطار داریم در خواب های ما کسی است که می تواند به نیاز ها پاسخ بگوید.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب دارو

اگر در خواب ببینیم یکی از آشنایان ما عطار شده است او توانائی جواب گوئی به نیازهای ما را خواهد داشت و می تواند دستگیر و کمک باشد.
اگر ببینیم که به یک عطاری مراجعه کرده ایم به کمک و یاری محتاج خواهیم شد و کسی هست که می تواند به ما کمک کند.
اگر ببینیم که خودمان عطار شده ایم ما این توانائی را می یابیم که پاسخ گوی نیازهای دیگران باشیم.

دیدن داروساز یا داروفروش در خواب

این خواب بیان می ‌کند که شما در شرایط حرفه ‌ای و مالی، به ویژه به خاطر فقدان برنامه‌ ریزی و سازماندهی، از مشکلات مالی و حرفه ‌ای رنج می ‌برید. تنظیم اهداف روزانه و اعمال فشار برای تغییرات تدریجی در زندگی واقعی خود را در نظر بگیرید.


همچنین بخوانید: تعبیر خواب پزشک

☺ تعبیر خواب «عطار» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عطار» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید