تعبیر خواب باتری

دیدن باتری در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن باتری در خواب چیست؟

باتری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد.

اگر ببینید باتری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد.

چنانچه ببینید که کسی از شما باتری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است.

اگر دیدید که باتری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باتری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت.

به هر حال باتری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باتری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد.

قوه و باتری کوچک کمک مختصر است و باتری بزرگ یاری موثر و عظیم.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب موبایل

☺ تعبیر خواب «باتری» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «باتری» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید