پارچه اساسی ترین ماده در تهیه لباس است. این ماده دارای ویژگیهایی از جمله جنس ، بافت ، رنگ ، نقش و نگار و… است.که هرکدام از این عناصر به صورت مجزا دارای ویژگی های خاصی هستند که در شکل گیری لباس و ظاهر افراد مؤثر اند. بطوری که به کارگیری صحیح و بجا از آنها درتهیه لباس می تواند باعث ایجاد تناسب و زیبایی اندام و لباس شود.

خطوط و اشکال یکی از این عناصر است که با شناخت ویژگی ها و خصوصیات هریک از آنها می توان تأثیر بصری و روانی خاصی را در لباس ایجاد کرد.
هر خط از خصوصیات بصری و روانی ویژه ای برخوردار است و نسبت به فضایی که به کار گرفته می شوند ، کیفیت (پهنا) ، تعداد، رنگ ، طول و…. خصوصیاتش را بروز می دهد و با تآثیر گذاری بر آن فضا ، موجب خطای دید و برانگیختن نوعی حس در بیننده می شود.

هنگامی که چشم شکلی را مشاهده می کند،مجموعه ای از خطوط را می بیند که در ساختن آن شکل نقش دارند. که با تفکیک و دسته بندی این خطوط ما به انواع خطها روبرو می شویم که همه آنها زیر مجموعه دو گروه اصلی و پایه ، یعنی خطوط مستقیم و خطوط منحنی هستند.

خطوط در لباس

انواع خط ها

خطوط افقی، عمودی، مایل زیر مجموعه خطوط مستقیم هستند و از طرفی همین خطوط می توانند به صورت خط های منقطع ، ممتد ، شکسته و یا زاویه دار تغییر شکل یابند.

خط منحنی که بخشی از دایره است نسبت به درجه انحنا متغیر است و به شکل مواج و مارپیچ ظاهر می شود.

ویژگیهای خطوط افقی و عمودی

چشم دربرخورد با خط پیامی را به مغز ارسال می کند وچشم بدون توقف در امتداد خط حرکت کرده و مغز بدون توجه به اندازه واقعی خط مورد نظر ، آن را درازتر تصور می کند بنابراین: خط افقی موجب می شود تا حرکت چشم به سمت کناره ها دوام یابد و خط را وسیعتر ببینیم و خط عمودی به دلیل هدایت حرکت چشم ها به سمت بالا و پایین ، بلندتر تصور می شود.

تاثیر روانی خطوط

خط افقی: خطی آرام ، بی هیجان ، غیرفعال و وسیع است و چنانچه در یک لباس بکاربرده شود آرامش ولطافت خاصی می آفریند. بدین سبب این خطوط درلباس های بچه گانه و راحتی بیشترین استفاده را دارد. این خط اندام را پهن و کوتاه به نظر می رساند.

خطوط در لباس

خط عمودی: خط عمودی خطی نیرومند ، فعال ، ایستا و بادوام است که وقار و تناسب موقّرانه ای به لباس می بخشد. این خط به دلیل ویژگیهایش درلباس های رسمی و برخی از لباس های کار استفاده می شود. خطوط عمودی اندام را بلند و باریک نشان می دهند.

خطوط در لباس

خط مایل: خطی عصبی ، مهیج ، بی ثبات و نشان دهنده ی سقوط است. این خط درلباس نسبت به خط افقی و عمودی جلب توجه بیشتری می کند و درعین حال خصوصیات روانی و بصری هردو خط افقی و عمودی را تواما داراست.

درجه شیب یک خط مورب موجب می شود تا به خط عمودی یا افقی نزدیک شود و ویژگیهای روانی خط افقی و عمودی را که به آن نزدیک است را بروز دهد. ویژگیهایی مانند وقار، لطافت ، زیبایی و نافذ بودن از جمله خصوصیات آن به شمار می رود. این خط درلباس های شب بیشترین کاربرد را دارد و اندام را باریک و بلند می نمایانند.

خطوط در لباس

خطوط شکسته : بسیار مهیج ، عصبی و درعین حال نافذاند و تا اندازه ای خصوصیات خط مایل را داراست. خط شکسته از پیوست خطوط مایل به شکل V حاصل می شود چشم برروی شکل V حرکت کرده خیره می شود از این ویژگی ، برای جلب توجه به نقطه ای خاص از لباس استفاده می شود.

تکرار خطوط شکسته در لباس آن را خسته کننده جلوه می دهد و دربرخی مواقع نیز باعث بروز احساس خشم در بیننده می شود. بنابراین بهتر است در نقاطی خاص که لازم است مورد استفاده قرارگیرد. مثلا : یقه ، خط ناحیه کمر و باسن استفاده شود. خطوط شکسته بسیار نافذاند و اندام را باریک و بلند می نمایانند.

خطوط در لباس

خط منحنی: خطی بدون خطر ، آرامش دهنده و موزون است. خط منحنی موجب می شود تا چشمها به سمت فضای داخلی و مرکزی دایره ای که خط منحنی قسمتی از آن است حرکت کند. حسی از جنبش را القا می کند و هرچه قدر انحنای خط ، کمتر باشد ملایم و آرامتر به نظر می رسد ولی این خط با انحنای زیاد ، بی قرار و ناآرام جلوه می کنند.

خط منحنی در لباس ها ی بچه گانه و لباس شب بیشتر بکاربرده می شود. خطوط منحنی موجب می شود تا اندام درشت و چاق به نظر آیند.

خطوط در لباس

خطوط در لباس به شکل برش ، نقش های راه راه در پارچه و بافت پارچه به کارگرفته می شوند. که کیفیت هرخط از نظر تعداد ، طول ، پهنا ، رنگ ، فاصله بین خطوط، شیب و نحوه استقرارشان در فضا تاثیرات متفاوتی را بروز می دهد. که با شناخت ویژگیها و تأثیر بصری و روانی و بکارگیری صحیح آنها می توان لباس و اندام را برازنده تر نمایان کرد.

به عبارتی هرگاه فاصله بین خطوط موازی بیشتر باشد و یا خط پهن تر باشد با ایجاد خطای دید در چشم بیننده ، اندام چاق تربه نظر می رسد. یا اینکه وجود تعداد زیادی ازخطوط باریک به صورت عمودی با فاصله کم از همدیگر باعث لاغر و بلند به نظر رسیدن اندام می شود. و به کارگیری چند خط دریک فضا موجب تضعیف شدت ویژگی های بصری آنها می شود.

خطوط در لباس


1 دیدگاه

  1. لباس عروس

    سلام
    ممنون از سایت عالیتون
    ببخشید طراح این طرح لباس کیه ؟

نظر خود را بیان کنید