فرهنگ و هنر


تعبیر خواب شادی
هنر چیست و هنرمند کیست؟

متأسفانه در به‌کارگیری واژه هنر و هنرمند ره گم کرده‌ایم. هر آنکس که تصویرش بر پرده سینما یا صفحه سیما…

تحقیق درباره دهه فجر
تحقیق در مورد دهه فجر

با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان تنها امید رژیم پهلوی، به عنوان نخست…

1 2 3 5