استخاره سوره شعراء آیه ۸۴

جواب استخاره صفحه ۳۷۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است با زبان خوش و هدف خوب انشاء… به آنچه که می خواهید می رسید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید انشاء… عاقبت بخیر خواهید شد.
  • نتیجه معامله: با زبان خوش اقدام کنید معامله ی خوبی خواهد بود انشاء….
  • سوره: شعراء
  • آیه: 84

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره شعراء آیه ۸۴

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ


ترجمه: و نامم بر زبان اقوام آتیه نیکو، و سخنم دلپذیر گردان.