استخاره سوره شعراء آیه ۱۳۷

جواب استخاره صفحه ۳۷۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است حرف زده می شود ولی عمل نمی شود ترک کنید.
  • نتیجه ازدواج: همه ی مسائل در حد حرفها باقی می ماند و عمل نمی شود اقدام نکنید که بعدا پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله: است به حرفهایشان عمل نمی کنند و دچار اختلاف خواهید شد ترک شود.
  • سوره: شعراء
  • آیه: 137

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره شعراء آیه ۱۳۷

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ


ترجمه: این (مسأله حیات و موت کار طبیعت و خوی جهان و) سرنوشت همه پیشینیان است.